ปฏิทิน

อบรมข้าราชการใหม่เขตสุขภาพที่ 7 “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ปีงบประมาณ 2564
คลิ๊ก : 41
  • ศุกร์ 04 ธันวาคม 2020, 08:00 - 17:00
  • ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • อบรมข้าราชการใหม่เขตสุขภาพที่ 7 “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ปีงบประมาณ 2564

  • ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)