ปฏิทิน

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จ.ขอนแก่น
คลิ๊ก : 20
  • พุธ 16 กันยายน 2020, 11:00 - 17:00
  • ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
  • ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)