ปฏิทิน

ประชุมทางไกล VDO Con ปรึกษาหารือคณะกรรมการเครือข่ายนักยุทธศาสตร์ ปี 2563 (ครั้งที่3)
คลิ๊ก : 20
  • พฤหัสบดี 16 กรกฎาคม 2020, 13:00 - 17:00
  • ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
  • ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)