ปฏิทิน

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เขตสุขภาพที่ 7 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1
คลิ๊ก : 43
  • ศุกร์ 10 กรกฎาคม 2020, 08:00 - 12:00
  • ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เขตสุขภาพที่ 7 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

    สำนักงานเขตสุขภาพจอง 

  • ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)