ปฏิทิน

ประชุม CFO จังหวัด
คลิ๊ก : 28
 • พุธ 01 กรกฎาคม 2020, 13:00 - 17:00
 • ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 • Contact ชัชวาลย์
 • เรื่อง ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ของปีงบประมาณ 2563 (คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง )
  ประธานการประชุม : นายแพทย์อดุลย์ บำรุง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัตขอนแก่น
  (ประชุมร่วมกันระหว่าง สสจ.ขอนแก่นและสสจ.กาฬสินธุ์)
  วันที่ 1 ก.ค. 2563 เวลา 13:30-16:00 น.
  ผู้ประสานงาน นายชัชวาลย์ มุ่งแสง โทร 08-6643-4801
 • ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
 • Location สสจ.ขอนแก่น