ปฏิทิน

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านบริหารและด้านบริการสุขภาพ ประจำปี 2563
คลิ๊ก : 32
  • จาก พฤหัสบดี 23 กรกฎาคม 2020 -  08:00
    ถึง ศุกร์ 24 กรกฎาคม 2020 - 17:00
  • ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)