ปฏิทิน

ประชุมเครือข่ายการเรียนรู้คุณภาพสู่องค์กรแห่งความสุข
คลิ๊ก : 33
  • จันทร์ 13 กรกฎาคม 2020, 08:30 - 12:00
  • ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประชุมเครือข่ายการเรียนรู้คุณภาพสู่องค์กรแห่งความสุข/คำผ่าน

  • ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)