ปฏิทิน

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 256
คลิ๊ก : 23
  • จันทร์ 25 พฤษภาคม 2020, 10:00 - 12:00
  • ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ห้องประชุมเล็ก (ตึกใหม่ ชั้น 3)