ปฏิทิน

ประชุมพัฒนาศักยภาพสถานปปประกอบการ
คลิ๊ก : 16
  • ศุกร์ 03 กรกฎาคม 2020, 08:30 - 17:00
  • ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
  • พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ49คน (เพียงพิศ)

  • ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)