ปฏิทิน

ประชุมคณะกรรมการ ec สสจ.ขอนแก่น
คลิ๊ก : 23
  • พฤหัสบดี 09 เมษายน 2020, 08:00 - 12:00
  • ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประชุมคณะกรรมการ ec สสจ.ขอนแก่น/คำผ่าน

  • ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)