กรณีผู้ประกอบการต้องการสร้างสถานที่ผลิตเครื่องสำอางตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง (GMP) 

ผู้ประกอบการสามารถติดต่อที่สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 4 ชั้น 4  ติดต่อคุณจตุพร โทร. 02-590-7273-4 เนื่องจากสำนักเครื่องสำอาง ฯ เป็นผู้ประเมินสถานที่ผลิตโดยตรง ดาวน์โหลดคู่มือ Click!