เเจ้งประชาสัมพันธ์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนเเก่น ขอความร่วมมือสถานพยาบาลให้ใช้เเบบมาตราฐานในการออกใบรับรองเเพทย์ สำหรับประชาชนที่จะใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตขับรถเเละใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามเอกสารที่เเนบ