คู่มือการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอเชิญหน่วยบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2558 คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย

  • เล่มที่ 1 การบริหารงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว [ส่วนที่1] [ส่วนที่2]
  • เล่มที่ 2 การบริหารงบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์และการบริหารงบผู้ป่วยวัณโรค [ดาวน์โหลด]
  • เล่มที่ 3 การบริหารงบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง [ดาวน์โหลด]
  • เล่มที่ 4 การบริหารงบบริการควบคุม ป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง (บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง) [ดาวน์โหลด]

คู่มือทุกเล่มจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกภาคส่วนในการร่วมกันผลักดันให้เกิดระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจผู้ให้บริการมีความสุข และก่อให้เกิดความเป็นธรรมที่ประชาชนพึงได้รับจากระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย

 

1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ คลิกดูรายละเอียด
2. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารรสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ คลิกดูรายละเอียด
วัน เวลา สถานที่ คัดเลือก วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สสจ.ขอนแก่น
3. แก้ประประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ คลิกดูรายละเอียด
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
คลิกดูรายละเอียด
         สสจ ขอนแก่น ขอความร่วมมือให้บุคลากรภายในฝ่ายหรือกลุ่มงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ทุกท่าน  ตอบแบบสำรวจออนไลน์ความต้องการและการใช้งานคอมพิวเตอร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเพื่อประกอบการวางแผนบริหารจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วงและการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2558  คลิก ตอบแบบสำรวจ ที่นี่   ภายใน 30 พฤศจิกายน 2557 หรือที่  http://goo.gl/forms/SyaYjBTlYJ 

alt
              ด้วยประธาน Service plan สาขาตา จังหวัดขอนแก่น จะประชุมภายในวันที่ ๘ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ข้อมูลการคัดกรองต้อกระจกในกลุ่มประชากร ๖๐ ปีขึ้นไป ประจำปี ๒๕๕๗ และข้อมูลคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ปี ๒๕๕๗  ยังไม่ครอบคลุมและสมบูรณ์ เพื่อการนำเสนอผลงานในครั้งนี้
                   
                   ในการนี้  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
   จึงขอความร่วมมือส่งข้อมูลที่ตรวจจริงในการคัดกรองต้อกระจกในกลุ่มประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป (๑ ต.ค.๕๖ – ๓๐ ก.ย. ๕๗)
และข้อมูลคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ปี ๒๕๕๗ มาที่ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  หรือ Fax : ๐๔๓ – ๒๗๑๒๐๗  ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามแบบฟอร์มฯ ที่แนบมาพร้อมนี้
1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคัดกรองต้อกระจกฯ
 2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตาฯ

 ขอให้หน่วยงาน รพช. และ  สสอ. ทุกแห่ง จัดสรรเงินรางวัลตามรายละเอียดที่แนบมานี้ และลงลายมือชื่อผู้รับเงินส่งงานการเงินเพื่อรับเงินโอนภายในวันที่  1  ธันวาคม 2557   Download  เอกสาร
 เชิญดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมการจัดทำเกณฑ์การประเมิน DHSจังหวัดขอนแก่น
เอกสารนำเสนอ>>Download
เอกสารประกอบการประชุมพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา  
กิตติมา ก้านจักร   087 7707761

ค้นหาข้อมูลใน kkpho

ห้องประชุมวันนี้

เวปไซต์แนะนำ


Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้69
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1108
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้10232
mod_vvisit_counterเดือนนี้69

Who's Online

เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน

ไฟล์ ไอคอน (ว 96) รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขอ_(193)
ไฟล์ ไอคอน ตอบหารือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยบุคลากรกองคลัง_(278)
ไฟล์ ไอคอน ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554_(206)
ไฟล์ ไอคอน อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงบประมาณ_(153)
ไฟล์ ไอคอน (ว 413) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ _(155)
ไฟล์ ไอคอน เอกสารตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายฯ_(476)
ไฟล์ ไอคอน ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2537_(1231)
ไฟล์ ไอคอน คู่มือตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น_(5461)

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคล

โลโก้สุขศาลาขอนแก่น

 

โลโก้ สสจ.ขอนแก่น

 

มีอะไรใหม่

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าฯ ด้วยเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558_(14)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าฯ ด้วยเงินงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558_(20)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ด้วยเงินงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558_(29)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง รพ.ชุมแพ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์_(14)
ไฟล์ ไอคอน ประกาสประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง รพ.บ้านไผ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์_(15)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารผู้ป่วนอก รพ.บ้านไผ่_(13)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ด้วยเงินงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี2558_(16)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์วารสารสาธารณสุข รายเดือน งบประมาณปี 2558_(75)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาe-Auction ซื้อยูนิตทำฟัน ด้วยเงินงบประมาณปี2558_(32)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ครั้งที่ 2_(8)

ไฟล์จากงานพัสดุ

ไฟล์ ไอคอน แนวทางปฏิบัติตามมตารการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ_(26)
ไฟล์ ไอคอน สถานที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 2557(เพิ่มเติม)_(119)
ไฟล์ ไอคอน สถานที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 2557_(75)
ไฟล์ ไอคอน คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นฉบับล่าสุดลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557_(320)
ไฟล์ ไอคอน สถานที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 2557 ที่แจ้งให้จังหวัดจัดซื้อ_(221)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งเข้าติดตั้งสายไฟฟ้า(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์)ให้ รพ.น้ำพอง_(74)
ไฟล์ ไอคอน ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ"_(249)
ไฟล์ ไอคอน สอบราคาจ้างทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม_(180)
ไฟล์ ไอคอน ตัวอย่างขั้นการการขออนุมัติรื้อถอนอาคารราชพัสดุ_(202)
ไฟล์ ไอคอน ตัวอย่างขั้นตอยการจำหน่ายครุภัณฑ์_(210)

ร่าง TOR

ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ร่างTORอาคารผู้ป่วย_114_เตียง_รพ.ชุมแพ_(32)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ร่างTORอาคารผู้ป่วย_114_เตียง_รพ.บ้านไผ่_(24)
ไฟล์ ไอคอน ประเผยแพร่ร่าง TOR_อาคารผู้ป่วยนอก รพ.บ้านไผ่_(34)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศปรับปรุงร่าง TOR ยูนิตทำฟัน งบประมาณ 2558_(98)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTOR จ้างเหมาให้บริการฟอกไต โรงพยาบาลมัญจาคีรี_(80)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTOR จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลชุมแพ_(0)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTOR ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกฯ) งบค่าเสื่อมปี 2557(เงินบำรุง)_(79)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTOR ค.การแพทย์ 23 รายการ จัดซื้อรวมในคราวเดียวกันด้วยเงินงบค่าเสื่อมปี 2557(เงินบำรุง)_(150)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR ยุนิตทำฟัน งบประมาณ 2558_(193)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา งบประมาณ 2558_(157)