คู่มือประชาชน

สำหรับติดต่อราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

 ด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได้มติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 เห็นชอบเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 โดยนำเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ไปตรวจประเมินรับรองคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental Level)สำหรับส่วนราชการ แ ละในปี 2558 ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐฉบับที่ 2 (Cer Fl V 2.0)สำหรับใช้ประเมิน ตั้งแต่ปี 2559-2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงขอแจ้งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง   ดำเนินการพัฒนาคุณภาพ PMQA โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (Cer.Fl V 2.0)เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป สามารถาวน์โหลดเอกสาร>>PMQA  2558 , PMQA ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2

NHSO Authen 4.xสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปรับปรุงโปรแกรมตรวจสอบสิทธิและลงทะเบียนผ่านบัตรสมาร์ทการ์ด (NHSO Authen 4.x)เพื่อรองรับการใช้เว็บเซอวิสในการอ่านข้อมูลของ สปสช. สำหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียนหน่วยบริการและนายทะเบียนหน่วยบริการทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อปรับปรุงการใช้งานได้ที่[ลิงค์นี้] และสำหรับผู้สนใจเขียนแอพพลิเคชั่นเพื่ออ่านข้อมูลจาก สปสช.สามารถศึกษาได้จากคู่มือนี้[คู่มือwebservice]

altด่วน!!! ขอให้หน่วยบริการทุกแห่ง ตรวจสอบข้อมูลจำนวนรายการยาที่มีใช้ในการให้บริการของรพ.และรพ.สต. ตัวชี้วัดงานการแพทย์แผนไทย (ตัวชี้วัดที่ 206 และ 207) ซี่งจะใช้เป็นข้อมูลในการให้คะแนนในการตรวจนิเทศ  ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) จังหวัดขอนแก่น รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2558  หากมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งผู้นิเทศแต่ละอำเภอ คลิกดูข้อมูลจำนวนรายการยา  alt
คลิกที่นี่
 ขอเชิญดาวน์โหลดเอกสารประกอบไฟล์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
homes/files/DSPM.zip
alt
 สอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานเป็นพยาบาลวิชาชีพ
ในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

 ความคืบหน้าในการขอรับจัดสรรอัตราเพิ่มใหม่ 7547 อัตรา รอบ 3 และการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

คลิกดูรายละเอียด

ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
และย้ายเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
คลิกดูรายละเอียด

alt
alt 

ไฟล์มาใหม่

ไฟล์ ไอคอน (ร่าง) แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดตั้ง "ด่านชุมชน"_(9)
ไฟล์ ไอคอน ข้อมูลบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร จังหวัดขอนแก่น จำแนกรายอำเภอ สนับสนุนการขับเคลื่อนด่านชุมชน_(21)
ไฟล์ ไอคอน 8แผ่นพับ"ด่านชุมชน" เอกสารประชุมเมื่อ 23 กค.58 กรีน โฮเตล_(46)
ไฟล์ ไอคอน 7คู่มืออฉช."ด่านชุมชน" เอกสารประชุมเมื่อ 23 กค.58 กรีน โฮเตล_(25)
ไฟล์ ไอคอน 6ระเบียบอปพร."ด่านชุมชน" เอกสารประชุมเมื่อ 23 กค.58 กรีนโฮเตล _(177)
ไฟล์ ไอคอน 5ระเบียบชรบ."ด่านชุมชน" เอกสารประชุมเมื่อ 23 กค.58 กรีน โฮเตล_(19)
ไฟล์ ไอคอน 4บทบาทหน้าที่ของภาคีเครือข่าย"ด่านชุมชน" เอกสารประชุมเมื่อ 23 กค.58 กรีน โฮเตล_(29)
ไฟล์ ไอคอน 3รูปแบบติดตั้ง"ด่านชุมชน"(แขวง) เอกสารประชุมเมื่อ 23 กค.58 กรีน โฮเตล_(31)
ไฟล์ ไอคอน 1คำสั่งและโครงการ "ด่านชุมชน" เอกสารประชุมเมื่อ 23 กค.58 กรีน โฮเตล_(46)
ไฟล์ ไอคอน จังหวัดขอนแก่นขอเชิญร่วมบริจาคเงินรายการพิเศษ"วันสายใจไทย"_(136)

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วไม้สังเคราะห์_(50)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 KWงบค่าเสื่อมเพื่อการบริหารจัดการระดับประเทศ พ.ศ2557_(28)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 6 จำนวน 7 รายการ_(183)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 5 จำนวน 7 รายการ_(123)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 4 จำนวน 4 รายการ_(130)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 3 จำนวน 3 รายการ_(111)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 2 จำนวน 7 รายการ_(114)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 1 จำนวน 9 รายการ_(153)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ฯบริหารจัดการระดับประเทศ ปี 2558_(27)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11 รายการ งบ UCบัญชี 7 ปี 2558_(36)

ราคากลางพัสดุ

ไฟล์ ไอคอน ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วไม้สังเคราะห์_(52)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 6 จำนวน 7 รายการ_(88)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 5 จำนวน 7 รายการ_(62)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 4 จำนวน 4 รายการ_(67)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 3 จำนวน 3 รายการ_(80)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 2 จำนวน 7 รายการ_(81)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 1 จำนวน 9 รายการ_(78)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ รายการที่ 7_(82)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ รายการที่ 6_(60)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ รายการที่ 5_(66)

ไฟล์จากงานพัสดุ

ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 kw งบค่าเสื่อมปี 2556(เงินบำรุง)ให้แก่ รพ.เปือยน้อย,รพ.แวงใหญ่_(2)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งเข้าสำรวจหน้างานและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ งบกระตุ้น ศก.2558_(8)
ไฟล์ ไอคอน แผนจัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2559 _(53)
ไฟล์ ไอคอน อบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ e-GP เฟส 3 (สาธารณสุข)_(68)
ไฟล์ ไอคอน อบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ e-GP เฟส 3 (โรงพยาบาล)_(62)
ไฟล์ ไอคอน คู่มือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Market)_(111)
ไฟล์ ไอคอน คู่มือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)_(111)
ไฟล์ ไอคอน เอกสารแนบประกาศประกวดราคาการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ กลุ่มที่ 1-6_(16)
ไฟล์ ไอคอน เอกสารแนบประกาศประกวดราคาการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ กลุ่มที่ 1-6_(16)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบเครื่องนึ่งฯ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก ปี2558_(18)

ร่าง TOR

ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR ชุดส่องกล้องผ่าตัดอวัยวะภายใน งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2557_(31)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า300KWงบค่าเสื่อมระดับประเทศ 2557_(85)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน 11 รายการ _(111)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา รถพยาบาล(รถตู้) จัดซื้อด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงปม.2558_(79)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของ(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคางานอาคารผู้ป่วย 114 เตียง รพ.ชุมแพ(ครั้งที่ 2)_(99)
ไฟล์ ไอคอน ประการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคางานอาคารผู้ป่วย 114 เตียง รพ.บ้านไผ่(ครั้งที่ 2)_(124)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา อาคารผู้ป่วยนอก รพ.บ้านไผ่(ครั้งที่ 2)_(133)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา(รถบรรทุกฯ) งบค่าเสื่อมปี 2557(เงินบำรุง) ครั้งที่ 2_(109)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 kw งบค่าเสื่อมปี 2556(เงินบำรุง)ครั้งที่3_(168)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTORและร่างเอกสารประกวดราคา ค.การแพทย์ 3รายการ งบกระตุ้น ศก.ระยะ 3 เดือนแรกปีงปม.2558_(196)

ค้นหาข้อมูลใน kkpho

ห้องประชุมวันนี้

เวปไซต์แนะนำ


Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้96
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2248
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2344
mod_vvisit_counterเดือนนี้96

Who's Online

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน

ไฟล์ ไอคอน 1กระดาษทำการและแบบสอบทาน2558_(256)
ไฟล์ ไอคอน (ว 96) รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขอ_(493)
ไฟล์ ไอคอน ตอบหารือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยบุคลากรกองคลัง_(823)
ไฟล์ ไอคอน ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554_(565)
ไฟล์ ไอคอน อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงบประมาณ_(512)
ไฟล์ ไอคอน (ว 413) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ _(407)
ไฟล์ ไอคอน เอกสารตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายฯ_(548)
ไฟล์ ไอคอน ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2537_(1620)
ไฟล์ ไอคอน คู่มือตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น_(8288)

โลโก้สุขศาลาขอนแก่น

 

โลโก้ สสจ.ขอนแก่น