จากที่ประชุมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนและการบันทึกข้อมูลโปรแกรมเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการในเครือข่ายบริการประกันสังคม (ในระดับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) ของหน่วยบริการในจังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๕๗  วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ [เอกสารประกอบการประชุม] เสนอให้มีการจัดทำแนวทางการบันทึกข้อมูลโปรแกรมเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น  เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงขอแจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลบริการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมและการส่งข้อมูลเพื่อเรียกเก็บเบื้องต้น  ดังนี้

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ คลิกดูรายละเอียด
           ม.ขอนแก่น ประกาศการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   โครงการ ODOD  download ใบสมัครที่ 
htt://home.kku.ac.th/admismd  กรอกใบสมัครพร้อมประทับตราโรงเรียน ส่งที่กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ สสจ.ขอนแก่น ระหว่าง 25-29 ส.ค. 57
รับตรงโดยวิธีพิเศษ โครงการ ODOD  ขั้นตอนและเอกสารประกอบการสมัคร   ข้อสอบปีการศึกษา 53    ข้อสอบปีการศึกษา 54     ข้อสอบปีการศึกษา 55     ข้อสอบปีการศึกษา 56   ข้อสอบปีการศึกษา 57
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ คลิกดูรายละเอียด

 

 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต ๗ ขอนแก่น ได้ดําเนินโครงการ
“ประชุมสรุปผลการ
ดําเนินการบันทึกข้อมูลบริการผู้ป่วยนอกและบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค OP/PP Individual และ 
บริการผู้ป่วยใน (IP)  ปี ๒๕๕๗”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยบริการรับทราบผลการดําเนินงานการบันทึก
ข้อมูลบริการผู้ป่วยนอกและบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค  OP/PP Individualและบริการผู้ป่วยใน IP 
รวมทั้งเรียนรู้การดําเนินการจัดทําข้อมูล 43 แฟ้ม   จึงขอเชิญผู้ระวมประชุมจาก  CUP  ดังต่อไปนี้  

๑.ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในระดับ โรงพยาบาล จํานวน ๒  ท่าน 
๒.ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก จาก  สสอ.และรพ.สต. จํานวน  ๒  ท่าน 

ในการนี้  จึงขอเชิญประชุมในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุม ห้องประชุม ศรีจันทร์ 
โรงแรมเจริญธานี  จังหวัด ขอนแก่น เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.  โดยลงทะเบียนประชุมผ่านเว็บ  
http://www.nhso7kkn.info/meeting   สําหรับค่าพาหนะ  ค่าเบี้ยเลี้ยง เบิกจากต้นสังกัด 
 

หมายเหตุ หนังสือเชิญกำลังดำเนินการส่งให้ทางหน่วยบริการแล้ว


 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ดังนี้
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
7. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 - 14 สิงหาคม 2557 คลิกดูรายละเอียดประกาศรับสมัคร
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ดังนี้
1. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
3. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
4. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
5. ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 - 14 สิงหาคม 2557 คลิกดูรายละเอียดประกาศรับสมัคร

ค้นหาข้อมูลใน kkpho

ห้องประชุมวันนี้

เวปไซต์แนะนำ


Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้132
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1327
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7202
mod_vvisit_counterเดือนนี้27647

Who's Online

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคล

โลโก้สุขศาลาขอนแก่น

 

มีอะไรใหม่

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น_(34)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์_(52)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมวิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการรวมในคราวเดียวกัน ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น_(42)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกันสาดและต่อเติมอาคารสอ.(ห้องตรวจและห้องสังเกตอาการ) รพ.สต.บ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น_(58)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด_(80)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาวัสดุคอมพิวเตอร์_(74)
ไฟล์ ไอคอน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)_(62)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาจ้างเหม่สิ้งก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานฯ รพ.ซำสูง ครั้งที่ 4_(80)
ไฟล์ ไอคอน สอบราคาจ้างเหมาสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ งปม.57 ที่ รพ.ซำสูง ครั้งที่ 3 _(124)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยเงินงบค่าเสื่อมปี 2556(เงินบำรุง)_(146)

ไฟล์จากงานพัสดุ

ไฟล์ ไอคอน คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นฉบับล่าสุดลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557_(124)
ไฟล์ ไอคอน สถานที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 2557 ที่แจ้งให้จังหวัดจัดซื้อ_(107)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งเข้าติดตั้งสายไฟฟ้า(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์)ให้ รพ.น้ำพอง_(24)
ไฟล์ ไอคอน ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ"_(118)
ไฟล์ ไอคอน สอบราคาจ้างทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม_(71)
ไฟล์ ไอคอน ตัวอย่างขั้นการการขออนุมัติรื้อถอนอาคารราชพัสดุ_(84)
ไฟล์ ไอคอน ตัวอย่างขั้นตอยการจำหน่ายครุภัณฑ์_(98)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบรถพยาบาล 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 ที่ สสจ.ขอนแก่น_(84)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งเปลี่ยนแปลงวันส่งมอบ ยูนิตทำฟัน_(104)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบครุภัณฑ์ทันตกรรม รายการ ยูนิตทำฟันทันตแพทย์ _(94)

ร่าง TOR

ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น_(10)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการรวมในคราวเดียวกันที่ สสจ.ขอนแก่น_(12)
ไฟล์ ไอคอน เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งกันสาดและต่อเติมอาคารสถานีอนามัย(ห้องตรวจและห้องสังเกตอาการ) ที่ รพ.สต.บ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น _(18)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTORเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า300 กิโลวัตต์ ครั้งที่ 2 งบค่าเสื่อมปี2556(เงินบำรุง)_(1)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTORและเอกสารประกวดราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า300 KVงบค่าเสื่อมปี2556(เงินบำรุง)_(83)
ไฟล์ ไอคอน ร่างTOR เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งเดินสาย รพ.น้ำพอง _(92)
ไฟล์ ไอคอน ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4 รายการ งบค่าเสื่อมปี 2556_(253)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา ค.ทันตกรรม งบค่าเสื่อมปี 2556_(286)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องx-rayงบค่าเสื่อมปี56_(271)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา รถพยาบาลฯงบค่าเสื่อมปี 2556_(344)