ดาวน์โหลด
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชกรรมคลีนิคหรือเภสัชสาธารณสุข)  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) และตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  คลิกดูรายละเอียด
 คลิกดาวน์โหลดเอกสาร   ส่งไฟล์ข้อมูลและเอกสารภายในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2557
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มีความจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข (กวป.) จากวันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗   เป็นวันจันทร์ที่  6 มกราคม  ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ ๑  โรงแรมเจริญธานีปริ้นเซส ขอนแก่น รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ คลิกดาวน์โหลด
 
ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดมีกลไกการตรวจสอบภายในทุกระดับ
เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฎิบัติงาน เพิ่มความน่าเชื่อถือ
เกิดการกำกับดูแลตัวเองที่ดัอย่างเป็นระบบ ในการนี้จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดส่งรายชื่อผู้มีความรู้ความสามารถ
ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ การบริหารเวชภัณฑ์ยา
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และนักจัดการงานทั่วไป
เพื่อดำเนินการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ภาคีเครือข่าย ระดับCUP และระดับโซนต่อไป

ส่งชื่อคณะกรรมการระดับ CUP       ส่งชื่อคณะกรรมการระดับ โซน      

 กลุ่มงานควบคุมโรคขอความร่วมมือ มายังสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง เฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน และเทศกาลปีใหม่ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่นี่ homes/files/food poisoning handbook.pdf

ค้นหาข้อมูลใน kkpho

ห้องประชุมวันนี้

เวปไซต์แนะนำ


Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้327
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1532
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้12303
mod_vvisit_counterเดือนนี้45012

Who's Online

เรามี 34 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคล

โลโก้สุขศาลาขอนแก่น

 

มีอะไรใหม่

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น_(74)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์_(95)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมวิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการรวมในคราวเดียวกัน ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น_(64)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกันสาดและต่อเติมอาคารสอ.(ห้องตรวจและห้องสังเกตอาการ) รพ.สต.บ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น_(82)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด_(101)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาวัสดุคอมพิวเตอร์_(102)
ไฟล์ ไอคอน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)_(97)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาจ้างเหม่สิ้งก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานฯ รพ.ซำสูง ครั้งที่ 4_(108)
ไฟล์ ไอคอน สอบราคาจ้างเหมาสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ งปม.57 ที่ รพ.ซำสูง ครั้งที่ 3 _(165)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยเงินงบค่าเสื่อมปี 2556(เงินบำรุง)_(170)

ไฟล์จากงานพัสดุ

ไฟล์ ไอคอน คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นฉบับล่าสุดลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557_(178)
ไฟล์ ไอคอน สถานที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 2557 ที่แจ้งให้จังหวัดจัดซื้อ_(145)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งเข้าติดตั้งสายไฟฟ้า(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์)ให้ รพ.น้ำพอง_(34)
ไฟล์ ไอคอน ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ"_(149)
ไฟล์ ไอคอน สอบราคาจ้างทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม_(97)
ไฟล์ ไอคอน ตัวอย่างขั้นการการขออนุมัติรื้อถอนอาคารราชพัสดุ_(129)
ไฟล์ ไอคอน ตัวอย่างขั้นตอยการจำหน่ายครุภัณฑ์_(143)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบรถพยาบาล 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 ที่ สสจ.ขอนแก่น_(95)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งเปลี่ยนแปลงวันส่งมอบ ยูนิตทำฟัน_(128)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบครุภัณฑ์ทันตกรรม รายการ ยูนิตทำฟันทันตแพทย์ _(108)

ร่าง TOR

ไฟล์ ไอคอน ร่างTOR จ้างเหมาให้บริการฟอกไต ที่โรงพยาบาลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น_(19)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น_(18)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการรวมในคราวเดียวกันที่ สสจ.ขอนแก่น_(24)
ไฟล์ ไอคอน เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งกันสาดและต่อเติมอาคารสถานีอนามัย(ห้องตรวจและห้องสังเกตอาการ) ที่ รพ.สต.บ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น _(24)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTORเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า300 กิโลวัตต์ ครั้งที่ 2 งบค่าเสื่อมปี2556(เงินบำรุง)_(11)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTORและเอกสารประกวดราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า300 KVงบค่าเสื่อมปี2556(เงินบำรุง)_(97)
ไฟล์ ไอคอน ร่างTOR เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งเดินสาย รพ.น้ำพอง _(101)
ไฟล์ ไอคอน ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4 รายการ งบค่าเสื่อมปี 2556_(278)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา ค.ทันตกรรม งบค่าเสื่อมปี 2556_(343)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องx-rayงบค่าเสื่อมปี56_(369)