สสจ.ขอนแก่น ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557  โดยส่งใบแสดงความจำนงพร้อมสรุปผลงานทางวิชาการฉบับย่อ  ส่งให้กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ สสจ.ขอนแก่น ภายในวันที่ 7 ก.พ. 2557  ดูรายละเอียด
ขอเชิญส่งผลงานคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นประจำปี๒๕๕๗ ภายใน ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ นี้ หนังสือแจ้ง    แนวทางการคัดเลือก     
 ด้วยสำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 7 ได้ขอให้แต่ละจังหวัดจัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้เขตเพื่อใช้ประกอบการนำเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการตรวจเยี่ยมกำกับติดตามงาน เขตบริการสุขภาพที่ 7 ในวันที่ 27 - 28 มกราคม 2557 
โดยขอให้ โรงพยาบาลทุกแห่ง กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซด์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
ช่องทาง "กรอกข้อมูลประกอบการตรวจเยี่ยมเขต 7 ปี 2557" ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 12.00 น. 
(โดยข้อมูลบางส่วน สสจ.ขอนแก่นได้ดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วและขอให้โรงพยาบาลตรวจสอบและกรอกข้อมูลส่วนที่ขาดเพิ่มเติม)
ดาวน์โหลด  >>   หนังสือราชการ

กรอกข้อมูล  >>  https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ApiMARDE2OycdHpfRXE1NjkyeEUxWEI1bGx1aDF5Y0E&usp=sharing#gid=0
 แจ้งทุกหน่วยงานแก้ไขข้อมูลในระบบลูกจ้างชั่วคราวในเว็บระบบลูกจ้างชั่วคราว  http://203.157.240.9/employee/   ตามหมายเหตุที่ระบุไว้ในเอกสาร  คลิกดาวน์โหลดเอกสาร  โดยแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายใน วันที่ 23 มกราคม 2557     หากหน่วยงานใดแก้ไขข้อมูลแล้วเสร็จ ให้แจ้งกลับมาที่งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.ขอนแก่น  เพื่อจะได้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และตัดรายชื่อหน่วยงานที่แก้ไขข้อมูลแล้วเสร็จออก หน่วยงานใดที่มีลูกจ้างที่วุฒิไม่สามารถเข้าตำแหน่งได้และใช้ประสบการณ์ 5 ปี ในการเข้าสู่ตำแหน่ง ในช่องวุฒิการศึกษาในระบบลูกจ้างชั่วคราว http://203.157.240.9/employee/index.php ให้เลือก รหัส 99998 ใช้ประสบการณ์ 5 ปี 
 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ขอเชิญพยาบาล สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการทางการพยาบาลรุ่นที่ 2/2557 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้สนใจ ติดต่อขอทราบรายละเอียด ที่ สำนักงานสมาคมพยาบาลฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 080-8952065 หรือ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.ขอนแก่น

 

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเลื่อนการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2557 (ระบบสอบตรง) เนื่องจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ประกาศเลื่อนวันสอบและประกาศผลสอบ GAT และ PAT2 จากเดิมรับสมัครระหว่างวันที่ 20-31 มกราคม 2557  วันเวลาการรับสมัครใหม่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 ด้วยสำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 7 ได้ขอให้แต่ละจังหวัดจัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้เขตเพื่อใช้ประกอบการนำเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการตรวจเยี่ยมกำกับติดตามงาน เขตบริการสุขภาพที่ 7 ในวันที่ 27 - 28 มกราคม 2557
โดยขอให้ โรงพยาบาลทุกแห่ง กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซด์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ช่องทาง "กรอกข้อมูลประกอบการตรวจเยี่ยมเขต 7 ปี 2557" ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 12.00 น.
(โดยข้อมูลบางส่วน สสจ.ขอนแก่นได้ดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วและขอให้โรงพยาบาลตรวจสอบและกรอกข้อมูลส่วนที่ขาดเพิ่มเติม)
ดาวน์โหลด  >>   หนังสือราชการ

กรอกข้อมูล  >>  https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ApiMARDE2OycdHpfRXE1NjkyeEUxWEI1bGx1aDF5Y0E&usp=sharing#gid=0

การดำเนินการจ้างพนักงานกระทรวงสาธาณรสุขในเว็บไซต์ http://203.157.240.9/employee/

1. กรอกข้อมูลให้ครบ เช่น ชื่อ - สกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน วุฒิการศึกษา ระบุสาขา วิชาเอก ใบประกอบวิชาชีพให้ครบ วันที่จบฯ ตำแหน่ง พกส. กลุ่มตามลักษณะงาน ค่าจ้าง  หน่วยงาน *** คนที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. ให้ระบุหน่วยงานเป็น สอ.**** 
2. ตรวจสอบการจัดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่ตำแหน่ง พกส เข้าถูกต้องหรือไม่
3. ตรวจสอบมาตราฐานกำหนดตำแหน่ง พกส ว่ามีคุณสมบัติเข้าได้หรือไม่ ตามหนังสือ สป ที่ สธ 0201.034/ว 199 ลงวันที่ 16 ก.ย.52 และ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว. 38 ลงวันที่ 1 เม.ย.53
4. ปริ๊น บัญชีรายละเอียดให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปปฏิบัติงาน  ในเว็บไซต์  http://203.157.240.9/employee/report/report05.php  ให้ตรวจสอบทุกบรรทัดกับเอกสารตามหนังสือสสจ.ขอนแก่นที่ ขก 0032.001/ว 298 ลงวันที่ 24 ธ.ค.56 
5. ตรวจสอบเสร็จแล้วให้ส่งบัญชีฯ พร้อมแนบเอกสาร เรียงตามลำดับตามบัญชี
6.เมื่อทุกหน่วยงานตรวจสอบเสร็จแล้วจึงสามารถ run ตำแหน่งเลขที่ พกส ได้ และนำลำดับที่ตามบัญชีฯ ไปจัดทำเป็นเลขที่สัญญาจ้างต่อไป (ไม่ต้องกรอกเลขที่ตำแหน่งลงในสัญญาจ้าง)

(หน่วยงานไหนจัดส่งแล้ว แจ้งได้ที่ e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน และ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน )

งานการบริหารงานบุคคล

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนระดับชำนาญการ ประเภทวิชาการ
1.แนวคิด  2.แบบประเมิน   3.เอกสารประกอบการคัดเลือก

ค้นหาข้อมูลใน kkpho

ห้องประชุมวันนี้

เวปไซต์แนะนำ


Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้440
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1902
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้10075
mod_vvisit_counterเดือนนี้38680

Who's Online

เรามี 38 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน

ไฟล์ ไอคอน (ว 96) รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขอ_(75)
ไฟล์ ไอคอน ตอบหารือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยบุคลากรกองคลัง_(94)
ไฟล์ ไอคอน ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554_(65)
ไฟล์ ไอคอน อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงบประมาณ_(43)
ไฟล์ ไอคอน (ว 413) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ _(50)
ไฟล์ ไอคอน เอกสารตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายฯ_(360)
ไฟล์ ไอคอน ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2537_(1079)
ไฟล์ ไอคอน คู่มือตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น_(4821)

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคล

โลโก้สุขศาลาขอนแก่น

 

มีอะไรใหม่

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตัลด้วยเงินงบประมาณประจำปี 2558_(15)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล ด้วยเงินงบประมาณประจำปี 2558_(10)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด_(66)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง_(21)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น_(88)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์_(123)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมวิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการรวมในคราวเดียวกัน ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น_(83)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกันสาดและต่อเติมอาคารสอ.(ห้องตรวจและห้องสังเกตอาการ) รพ.สต.บ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น_(102)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด_(126)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาวัสดุคอมพิวเตอร์_(129)

ไฟล์จากงานพัสดุ

ไฟล์ ไอคอน สถานที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 2557(เพิ่มเติม)_(51)
ไฟล์ ไอคอน สถานที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 2557_(28)
ไฟล์ ไอคอน คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นฉบับล่าสุดลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557_(218)
ไฟล์ ไอคอน สถานที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 2557 ที่แจ้งให้จังหวัดจัดซื้อ_(179)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งเข้าติดตั้งสายไฟฟ้า(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์)ให้ รพ.น้ำพอง_(45)
ไฟล์ ไอคอน ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ"_(171)
ไฟล์ ไอคอน สอบราคาจ้างทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม_(114)
ไฟล์ ไอคอน ตัวอย่างขั้นการการขออนุมัติรื้อถอนอาคารราชพัสดุ_(150)
ไฟล์ ไอคอน ตัวอย่างขั้นตอยการจำหน่ายครุภัณฑ์_(168)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบรถพยาบาล 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 ที่ สสจ.ขอนแก่น_(99)

ร่าง TOR

ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTOR จ้างเหมาให้บริการฟอกไต โรงพยาบาลมัญจาคีรี_(11)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTOR จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลชุมแพ_(0)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTOR ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกฯ) งบค่าเสื่อมปี 2557(เงินบำรุง)_(25)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTOR ค.การแพทย์ 23 รายการ จัดซื้อรวมในคราวเดียวกันด้วยเงินงบค่าเสื่อมปี 2557(เงินบำรุง)_(70)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR ยุนิตทำฟัน งบประมาณ 2558_(36)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา งบประมาณ 2558_(20)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR รถพยาบาล งบประมาณ 2558_(21)
ไฟล์ ไอคอน ร่างTOR จ้างเหมาให้บริการฟอกไต ที่โรงพยาบาลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น_(37)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น_(31)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการรวมในคราวเดียวกันที่ สสจ.ขอนแก่น_(43)