ขอให้ รพช./สสอ.ทุกแห่ง รับสื่อสิ่งพิมพ์และวารสารสาธารรสุขขอนแก่น ได้ที่ล็อคเกอร์งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อได้ที่งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทร. 043-221125 ต่อ 133
alt
ตามที่ โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี
ได้จัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 
TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL)
เมื่อวันที่ ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ณ  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์    จังหวัดนครราชสีมา     
เพื่อคัดเลือกเยาวชนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ  ประจำปี  ๒๕๕๗
 
ผลการคัดเลือกจังหวัดขอนแก่น
ได้รับการคัดเลือกระดับภาคเพื่อเข้าประกวดระดับประเทศจำนวน  ๑  คน
คือ  นางสาวฐิติพร  เผ่าวงศา  นักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 
  
 
ขอความร่วมมือชาวจังหวัดขอนแก่น

1.ร่วมโหวตให้คะแนนตั้งแต่วันที่ 30  มีนาคม – 3  พฤษภาคม  2557

 วิธีการโหวต    กด 1900-1900-94  โทรออก รอฟังรายละเอียดแล้วกด 024

2.ร่วมเชียร์ให้กำลังใจ  

รายงานผลประจำวัน                ออกอากาศ(on air) ทางNBT ทุกวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 17.00-17.30 น. 

รายงานผลประจำสัปดาห์          แสดงคอนเสิร์ตทุกวันเสาร์ที่ 5,12,19,26 เมษายน และ 3 พฤษภาคม

                                      ณ เจเจ มอลล์  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  ออกอากาศ (on air) ทาง NBT

                                       เวลา 21.30-23.30 น. 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2557  ถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศ โดยองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE

เสด็จทอดพระเนตรทรงร่วมคอนเสิร์ตและพระราชทานรางวัลด้วยพระองค์เอง  ความยาว 120 นาที

รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557
ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2557      ดาวน์โหลดที่นี่
         ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สมัครสอบเพื่อศึกษาฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปี 2557  
และมีความประสงค์จะลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตรที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
จะต้องยื่นหลักฐานประกอบการลาศึกษาฝึกอบรม ดังนี้
         1. ใบลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ (ศน.1)
          2. หลักสูตรหรือแนวทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา
          3. หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษาฝึกอบรม
          4. หนังสือส่งตัวจากหน่วยงานต้นสังกัด
          ทั้งนี้  การลาไปศึกษาหรือฝึกอบรม ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 
จะต้องทำสัญญญาลาศึกษาต่อ จำนวน 3 ชุด  พร้อมผู้ค้ำประกันจัดทำสัญญาตามนัด
ณ กลุ่มงานนิติกร  สสจ.ขอนแก่น          โหลดแบบฟอร์มใบลาฯและสัญญา
สสจ.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดในงานประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ประจำปี 2557  ที่จะจัดขึ้นประมาณเดือน มิ.ย.-ก.ค. 57
คลิก

ค้นหาข้อมูลใน kkpho

ห้องประชุมวันนี้

เวปไซต์แนะนำ


Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1302
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1351
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้13316
mod_vvisit_counterเดือนนี้1302

Who's Online

เรามี 57 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน

ไฟล์ ไอคอน (ว 96) รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขอ_(259)
ไฟล์ ไอคอน ตอบหารือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยบุคลากรกองคลัง_(371)
ไฟล์ ไอคอน ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554_(281)
ไฟล์ ไอคอน อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงบประมาณ_(233)
ไฟล์ ไอคอน (ว 413) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ _(215)
ไฟล์ ไอคอน เอกสารตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายฯ_(476)
ไฟล์ ไอคอน ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2537_(1289)
ไฟล์ ไอคอน คู่มือตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น_(5814)

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคล

โลโก้สุขศาลาขอนแก่น

 

โลโก้ สสจ.ขอนแก่น

 

มีอะไรใหม่

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ไฟล์ ไอคอน ราคากลางงานก่อสร้างอาคารพักพยาบาล24 ห้อง รพ.หนองนาคำ_(2)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.หนองนาคำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์_(7)
ไฟล์ ไอคอน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (ส่วนที่เหลือ)_(48)
ไฟล์ ไอคอน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4(ส่วนที่เหลือ)_(36)
ไฟล์ ไอคอน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4(ส่วนที่เหลือ)_(27)
ไฟล์ ไอคอน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4(ส่วนที่เหลือ)_(22)
ไฟล์ ไอคอน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4(ส่วนที่เหลือ)_(26)
ไฟล์ ไอคอน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4(ส่วนที่เหลือ)_(28)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าฯ ด้วยเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558_(70)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าฯ ด้วยเงินงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558_(78)

ไฟล์จากงานพัสดุ

ไฟล์ ไอคอน แนวทางปฏิบัติตามมตารการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ_(72)
ไฟล์ ไอคอน สถานที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 2557(เพิ่มเติม)_(149)
ไฟล์ ไอคอน สถานที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 2557_(92)
ไฟล์ ไอคอน คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นฉบับล่าสุดลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557_(400)
ไฟล์ ไอคอน สถานที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 2557 ที่แจ้งให้จังหวัดจัดซื้อ_(237)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งเข้าติดตั้งสายไฟฟ้า(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์)ให้ รพ.น้ำพอง_(91)
ไฟล์ ไอคอน ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ"_(283)
ไฟล์ ไอคอน สอบราคาจ้างทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม_(217)
ไฟล์ ไอคอน ตัวอย่างขั้นการการขออนุมัติรื้อถอนอาคารราชพัสดุ_(217)
ไฟล์ ไอคอน ตัวอย่างขั้นตอยการจำหน่ายครุภัณฑ์_(249)

ร่าง TOR

ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTORและร่างเอกสารประกวดราคา ค.การแพทย์ 3รายการ งบกระตุ้น ศก.ระยะ 3 เดือนแรกปีงปม.2558_(23)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTORและร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ งบกระตุ้นศก.2558_(35)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300kw งบค่าเสื่อม 2556 (เงินบำรุง)_(33)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ร่างTORอาคารผู้ป่วย_114_เตียง_รพ.ชุมแพ_(54)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ร่างTORอาคารผู้ป่วย_114_เตียง_รพ.บ้านไผ่_(40)
ไฟล์ ไอคอน ประเผยแพร่ร่าง TOR_อาคารผู้ป่วยนอก รพ.บ้านไผ่_(48)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศปรับปรุงร่าง TOR ยูนิตทำฟัน งบประมาณ 2558_(146)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTOR จ้างเหมาให้บริการฟอกไต โรงพยาบาลมัญจาคีรี_(134)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTOR จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลชุมแพ_(0)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTOR ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกฯ) งบค่าเสื่อมปี 2557(เงินบำรุง)_(122)