รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น คลิกดูรายละเอียด
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
คลิกรายละเอียด

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดเตรียมของบประมาณ
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาสาธารณสุข ประจำปี 2558
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ส่งโครงการฯ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 ด าวน์โหลดเอกสารที่นี่

ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สมัครสอบเพื่อศึกษาฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปี 2557  
และมีความประสงค์จะลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตรที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
จะต้องยื่นหลักฐานประกอบการลาศึกษาฝึกอบรม ดังนี้
         1. ใบลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ (ศน.1)
          2. หลักสูตรหรือแนวทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา
          3. หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษาฝึกอบรม
          4. หนังสือส่งตัวจากหน่วยงานต้นสังกัด
          ทั้งนี้  การลาไปศึกษาหรือฝึกอบรม ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 
จะต้องทำสัญญญาลาศึกษาต่อ จำนวน 3 ชุด  พร้อมผู้ค้ำประกันจัดทำสัญญาตามนัด
ณ กลุ่มงานนิติกร  สสจ.ขอนแก่น          โหลดแบบฟอร์มใบลาฯและสัญญา
alt

ดาวน์โหลดคู่มือ

(แก้ไขใหม่) ขึ้นหน้าเว็บให้ดาวน์โหลด วันที่ 24 เมษายน 2557
        แจ้ง link ประเมินตัวชี้วัดการนิเทศติดตามงาน (CUP) จังหวัดขอนแก่น ปี 2557 งานข้อมูล และ IT ตัวชี้วัด0306 ความสำเร็จของการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศของ CUP ได้ที่นี่ http://203.157.116.17/kpi_it57
alt
  ในวัน พุธ ที่ 30 เมษายน 2557จะมีการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ตั้งแต่ เวลา  8.30 น.  จนถึงเวลา  15.30 น. 

 ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง(พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)ให้ไปใช้สิทธิ เลือกผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดขอนแก่น  โดยท่านสามารถไปใช้สิทธิของท่านในเขตเลือกตั้งที่กำหนดไว้  โดยเลือกได้ เพียง 1 คน เท่านั้น !!! 
โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 27 หน่วย   คลิกดูรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้งทั้ง 27 หน่วย
 หากตรวจสอบรายชื่อแล้วพบข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนให้ติดต่องานบริหารงานบุคคลด่วน

 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ – ชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
คลิกดูรายละเอียด

ค้นหาข้อมูลใน kkpho

ห้องประชุมวันนี้

เวปไซต์แนะนำ


Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1182
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1805
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2987
mod_vvisit_counterเดือนนี้32730

Who's Online

เรามี 65 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน

ไฟล์ ไอคอน (ว 96) รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขอ_(350)
ไฟล์ ไอคอน ตอบหารือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยบุคลากรกองคลัง_(501)
ไฟล์ ไอคอน ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554_(355)
ไฟล์ ไอคอน อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงบประมาณ_(344)
ไฟล์ ไอคอน (ว 413) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ _(297)
ไฟล์ ไอคอน เอกสารตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายฯ_(476)
ไฟล์ ไอคอน ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2537_(1421)
ไฟล์ ไอคอน คู่มือตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น_(6409)

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคล

โลโก้สุขศาลาขอนแก่น

 

โลโก้ สสจ.ขอนแก่น

 

มีอะไรใหม่

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าซ่อมแซมอาคารด้วยการทาสีอาคารใหม่ จำนวน 3 หลัง(อาคาร 1,2,3) และซ่อมฝ้าเพดานฯ_(1)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาจ้างทำเสื้อเพื่อประชาสัมพันธ์_(11)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง2 รายการ ครั้งที่2 ด้วยเงินงบค่าเสื่อมปี 2557(เงินบำรุง)_(7)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง รพ.บ้านไผ่ ครั้งที่ 2 _(16)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก รพ.บ้านไผ่ ครั้งที่ 2 _(19)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง รพ.ชุมแพ ครั้งที่ 2 _(18)
ไฟล์ ไอคอน ประกวดราคา(e-Auction)เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ ด้วยเงินงบค่าเสื่อมปี 2556(เงินบำรุง)ครั้งที่3_(67)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด_(79)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ(บ้านพักฯผอ.สครที่6เดิม)ฯ จำนวน 1 หน่วย _(29)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศฯ ครั้งที่ 2 ด้วยเงินงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก ปี พ.ศ.2558_(75)

ไฟล์จากงานพัสดุ

ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบเครื่องส่องรักษาทารกฯให้รพ.ชนบท,บ้านฝาง งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก ประจำปี พ.ศ.2558_(4)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบตู้อบเด็กให้รพ.มัญจาคีรี งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก ประจำปี พ.ศ.2558_(5)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบรถพยาบาล งปม.2558 ให้แก่ รพ.บ้านฝาง_(27)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตัล งปม.58 ให้ รพ.ภูเวียง และ รพ.สีชมพู_(31)
ไฟล์ ไอคอน แนวทางปฏิบัติตามมตารการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ_(158)
ไฟล์ ไอคอน สถานที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 2557(เพิ่มเติม)_(188)
ไฟล์ ไอคอน สถานที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 2557_(136)
ไฟล์ ไอคอน คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นฉบับล่าสุดลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557_(483)
ไฟล์ ไอคอน สถานที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 2557 ที่แจ้งให้จังหวัดจัดซื้อ_(279)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งเข้าติดตั้งสายไฟฟ้า(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์)ให้ รพ.น้ำพอง_(120)

ร่าง TOR

ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของ(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคางานอาคารผู้ป่วย 114 เตียง รพ.ชุมแพ(ครั้งที่ 2)_(32)
ไฟล์ ไอคอน ประการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคางานอาคารผู้ป่วย 114 เตียง รพ.บ้านไผ่(ครั้งที่ 2)_(38)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา อาคารผู้ป่วยนอก รพ.บ้านไผ่(ครั้งที่ 2)_(36)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา(รถบรรทุกฯ) งบค่าเสื่อมปี 2557(เงินบำรุง) ครั้งที่ 2_(38)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 kw งบค่าเสื่อมปี 2556(เงินบำรุง)ครั้งที่3_(81)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTORและร่างเอกสารประกวดราคา ค.การแพทย์ 3รายการ งบกระตุ้น ศก.ระยะ 3 เดือนแรกปีงปม.2558_(150)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTORและร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ งบกระตุ้นศก.2558_(120)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300kw งบค่าเสื่อม 2556 (เงินบำรุง)_(94)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ร่างTORอาคารผู้ป่วย_114_เตียง_รพ.ชุมแพ_(106)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ร่างTORอาคารผู้ป่วย_114_เตียง_รพ.บ้านไผ่_(89)