KKPHO-=-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

สปสช.พัฒนาแอพใช้ดูสิทธิตัวเองได้

พิมพ์
altสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดทำแอปพลิเคชัน “สิทธิ 30 บาทในมือคุณ” ในระบบ iOS และ Android เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการข้อมูลหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้เข้าถึงประชาชน โดยทั้งสองระบบประชาชนสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันได้ฟรี โดยในแอพมีฟีเจอร์ตรวจสอบสิทธิตัวเอง รวมไปถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการติดต่อหน่วยงาน สปสช. และอื่นๆ โดยแอพมีทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ก็เลือกดาวน์โหลดได้ตามสะดวก

เชิญร่วมนำเสนอผลงานเครือข่ายบริการ 6 กลุ่มโรค

พิมพ์
alt สปสช.เดินหน้าคัดเลือกผลงานเด่นเครือข่ายบริการผู้ป่วย 6 กลุ่มโรคที่เป็นปัญหา อาทิ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง ปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย ปัญหาการรับบริการจิตเวช และปัญหาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง  รับ “รางวัลเครือข่ายบริการดีเด่น ปี 57” ต่อเนื่องปีที่ 4 มุ่งสร้างกำลังใจสู่การพัฒนาเครือข่ายบริการผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เครือข่ายบริการผู้ป่วยที่สนใจส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พ.ค. 57 อ่านเพิ่มเติม

แจ้งให้บันทึกข้อมูลให้บริการStateLess

พิมพ์

ตามที่กลุ่มประกัน สป.ได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ(StateLess)ในปี 2557 นั้นหน่วยบริการทุกแห่งจำเป็นต้องบันทึก/ส่งเบิกค่าใช้จ่าย ในการให้บริการทุกอย่างผ่านเวบ state.cfo.in.th จากเดิมที่จะบันทึกแค่อุบัติเหตุฉุกเฉินและค่าใช้จ่ายสูง ตามแนวทาง ซึ่งปัจจุบันโปรแกรมสามารถรองรับการบันทึกดังกล่าวแล้ว กลุ่มงานประกันสุขภาพสสจ.ขอนแก่นจึงขอให้หน่วยบริการทุกแห่ง ส่งข้อมูลการให้บริการและค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงปัจจุบันผ่านเวบ  state.cfo.in.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่นจะได้ดำเนินการตรวจสอบและจ่ายค่าบริการตามกิจกรรมการให้บริการดังกล่าว ข้อมูลที่จะต้องส่งประกอบไปด้วย

ขอเชิญประชุม การพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและงานวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปี 2557

พิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสารที่ 1 / ดาวน์โหลดเอกสารที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม กวป ผ่านระบบ web conference

พิมพ์
     alt  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ในวันที่  30  มิถุนายน  2557   เวลา 9.00 น -12.00 น  ณ ห้องประชุม ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น นั้น ในการนี้ เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของ รพศ/รพท/รพช/สสอ และรพ.สต. ในสังกัดและผู้สนใจ  ได้รับฟังการประชุมดังกล่าว  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงขอให้หน่วยงานท่านดำเนินการดังนี้
1. ระดับโรงพยาบาล กำหนดให้หัวหน้างานทุกงาน เข้าร่วมประชุมและรับฟังการประชุมดังกล่าวได้ที่ห้องประชุมโรงพยาบาล
2. ระดับอำเภอ กำหนดให้หัวหน้า รพ.สต. เข้าร่วมประชุมและรับฟังการประชุมดังกล่าวได้ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
3. กำหนดให้ผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จัดเตรียมอุปกรณ์การประชุม โดยติดต่อขอรับ Username และ Password ได้ที่  คุณจิราภรณ์  บุญปก www.facebook.com/jiraporn.tui หรือโทร 0-8962-0954-2  รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร   คลิกเข้าร่วมประชุม