KKPHO-=-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

แนวทางการบันทึกข้อมูลโปรแกรมเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยประกันสังคม

พิมพ์

จากที่ประชุมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนและการบันทึกข้อมูลโปรแกรมเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการในเครือข่ายบริการประกันสังคม (ในระดับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) ของหน่วยบริการในจังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๕๗  วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ [เอกสารประกอบการประชุม] เสนอให้มีการจัดทำแนวทางการบันทึกข้อมูลโปรแกรมเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น  เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงขอแจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลบริการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมและการส่งข้อมูลเพื่อเรียกเก็บเบื้องต้น  ดังนี้

ปรับเปลี่ยนวันเกิดสิทธิ/หมดสิทธิจ่ายตรงของ อปท.

พิมพ์

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนั้น [วีดีโอแนะนำ] ได้มีการตกลงเรื่องวันเกิดสิทธิและหมดสิทธิประกันสุขภาพเป็นรอบโดยเดิมกำหนดรอบเกิดสิทธิเป็นทุกวันที่ 4 และ 19 ของเดือนและกำหนดวันหมดสิทธิเบิกจ่ายตรงเป็นทุกวันนั้น สปสช.แจ้งว่าเพื่อให้การใช้สิทธิสวัสดิการเกิดความต่อเนื่องกันระหว่างรอเกิดสิทธิและหมดสิทธิสวัสดิการ จึงปรับวันเกิดสิทธิเป็นทุกวันที่ 4 และ 18 ของทุกเดือนแทน และกำหนดวันหมดสิทธิตามรอบนี้เหมือนวันเกิดสิทธิ โดยหากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนวันเกิดสิทธิเป็นวันทำการถัดไป ตามรายละเอียดหนังสือที่ สปสช.2.56/ว.0276 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่นจึงขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบ เพื่อแนะนำการใช้บริการแก่ผู้มีสิทธิต่อไป ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://opt.localfund.org/

สสจ.ขอนแก่นเตือนภัย ประทัดดัดแปลงออกพรรษาอันตรายถึงชีวิต

พิมพ์
นายแพทย์สุริยา รัตนปริญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากกรณีเด็กเล่นประทัดที่ได้รับบาดเจ็บ โดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายน-เดือนตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลออกพรรษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งทั้งหมดเกิดจากการเล่นประทัด ซึ่งการเล่นประทัดของเด็กในปัจจุบันมีการพัฒนาให้เกิดอานุภาพรุนแรงและอันตรายมากยิ่งขึ้น โดยเด็กจะนำประทัดต่างๆ เช่น ประทัดสามเหลี่ยม ประทัดลูกบอล มาดัดแปลงด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์มาเล่น ซึ่งอาจจะพลาดท่าทำให้ได้รับอันตรายถึงขั้นบาดเจ็บสาหัส ต้องตัดนิ้ว ตาแตก จนถึงขั้นตาบอด กลายเป็นผู้พิการในที่สุด ดาวน์โหลดไฟล์  

ข้อสั่งการ และแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา กระทรวงสาธารณสุข

พิมพ์
ดาวน์โหลดไฟล์

คลิกที่นี่

ประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาให้บริการฟอกไต(Hemodialysis) รพ.มัญจาคีรี

พิมพ์
ด้วยจังหวัดขอนแก่น โดยโรงพยาบาลมัญจาคีรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการฟอกไต (Hemodialysis) จำนวน ๒,๙๐๔ ครั้ง ที่โรงพยาบาลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ตามรายละเอียดเงื่อนไขการจ้างเหมาฟอกไต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่