KKPHO-=-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

สปสช.พัฒนาแอพใช้ดูสิทธิตัวเองได้

พิมพ์
altสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดทำแอปพลิเคชัน “สิทธิ 30 บาทในมือคุณ” ในระบบ iOS และ Android เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการข้อมูลหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้เข้าถึงประชาชน โดยทั้งสองระบบประชาชนสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันได้ฟรี โดยในแอพมีฟีเจอร์ตรวจสอบสิทธิตัวเอง รวมไปถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการติดต่อหน่วยงาน สปสช. และอื่นๆ โดยแอพมีทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ก็เลือกดาวน์โหลดได้ตามสะดวก

ขอเชิญประชุม การพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและงานวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปี 2557

พิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสารที่ 1 / ดาวน์โหลดเอกสารที่ 2

การแสดงความจำนงขอศึกษาฝึกอบรม ปีการศึกษา 2558

พิมพ์
      ขอให้ รพ. และสสอ.ทุกแห่ง กรอกรายชื่อผู้แสดงความจำนงขอศึกษาฝึกอบรม ปีการศึกษา 2558 
สำหรับการศึกษาฝึกอบรมที่มีระยะเวลา ตั้งแต่ 10 วันทำการ 
หรือมีค่าใช้จ่ายในการอบรม ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป  
กรอกข้อมูลส่งทาง email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  หรือ ซีดีข้อมูล
ภายใน 31 สิงหาคม 2557  หากพ้นกำหนดจะไม่พิจารณาอนุมัติ
ผู้ประสานงาน  แสงเดือน  โสภา  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคลลฯ  081 3803219   คลิกไฟล์

แจ้งให้บันทึกข้อมูลให้บริการStateLess

พิมพ์

ตามที่กลุ่มประกัน สป.ได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ(StateLess)ในปี 2557 นั้นหน่วยบริการทุกแห่งจำเป็นต้องบันทึก/ส่งเบิกค่าใช้จ่าย ในการให้บริการทุกอย่างผ่านเวบ state.cfo.in.th จากเดิมที่จะบันทึกแค่อุบัติเหตุฉุกเฉินและค่าใช้จ่ายสูง ตามแนวทาง ซึ่งปัจจุบันโปรแกรมสามารถรองรับการบันทึกดังกล่าวแล้ว กลุ่มงานประกันสุขภาพสสจ.ขอนแก่นจึงขอให้หน่วยบริการทุกแห่ง ส่งข้อมูลการให้บริการและค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงปัจจุบันผ่านเวบ  state.cfo.in.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่นจะได้ดำเนินการตรวจสอบและจ่ายค่าบริการตามกิจกรรมการให้บริการดังกล่าว ข้อมูลที่จะต้องส่งประกอบไปด้วย

ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี 2558

พิมพ์

กลุ่มงานประกันสุขภาพ จัดประชุมชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558 ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ ห้องประชุมโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล ซึ่งกลุ่มงานประกันสุขภาพได้กำหนดแนวทางในการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการตรวจประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการระดับอำเภอ ของแต่ละ CUP ระหว่างวันที่  21 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ผู้รับผิดชอบงานและผู้สนใจสามารถศึกษา[แนวทางและเกณฑ์การตรวจประเมินได้ที่นี่] และสามารถบันทึกแบบฟอร์มในแบบบันทึกผลการประเมินและส่งตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม  2557 [ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่]