คู่มือประชาชน

สำหรับติดต่อราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ขอความร่วมมือ รพ.ขก.,รพ.สิรินธร ขก.และ รพช.ทุกแห่ง ลงข้อมูลงบค่าเสื่อม ที่ได้รับจัดสรรใน ปีงบประมาณ 2553 ที่ website สสจ.ขก. ระบบติดตามงบลงทุน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2553 ด้วย หากมีข้อสงสัยให้ติดต่องานพัสดุ สสจ.ขก.

ไฟล์มาใหม่

ไฟล์ ไอคอน injury surveillance in Khonkaen_วรัญชภรณ์_เอกสารประชุมระบาดการบาดเจ็บ 24-25 กย.58 ณ กรีน โฮเตล_(13)
ไฟล์ ไอคอน ระบบข้อมูลบาดเจ็บทาถนนเขต7และจ.ขอนแก่น_วรัญชภรณ_เอกสารประชุมระบาดการบาดเจ็บ 24-25 กย.58 ณ กรีน โฮเตล_(16)
ไฟล์ ไอคอน โปรแกรม ACC-IS KhonKaen_อ.โสภณ_เอกสารประชุมระบาดการบาดเจ็บ 24-25 กย.58 ณ กรีน โฮเตล_(23)
ไฟล์ ไอคอน การสอบสวนบาดเจ็บสหสาขา_อ.ณัฐกานต์_เอกสารประชุมระบาดการบาดเจ็บ 24-25 กย.58 ณ กรีน โฮเตล_(19)
ไฟล์ ไอคอน การพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา_อ.พิมพ์ภา_เอกสารประชุมระบาดการบาดเจ็บ 24-25 กย.58 ณ กรีน โฮเตล_(0)
ไฟล์ ไอคอน Situation of Road Safety in Thailand_อ.วิทยา2/2_เอกสารประชุมระบาดการบาดเจ็บ 24-25 กย.58 ณ กรีน โฮเตล_(9)
ไฟล์ ไอคอน Situation of Road Safety in Thailand_อ.วิทยา1/2_เอกสารประชุมระบาดการบาดเจ็บ 24-25 กย.58 ณ กรีน โฮเตล_(11)
ไฟล์ ไอคอน คืบหน้าด่านชุมชน_เอกสารประชุมระบาดการบาดเจ็บ 24-25 กย.58 ณ กรีน โฮเตล_(9)
ไฟล์ ไอคอน ถอดบทเรียนอุบัติเหตุรถพยาบาล_เอกสารประชุมระบาดการบาดเจ็บ 24-25 กย.58 ณ กรีน โฮเตล_(10)
ไฟล์ ไอคอน หนังสือเชิญ สสอ. ประชุมระบาดวิทยา 25 กันยายน 2558 ณ กรีน โฮเตล ขอนแก่น_(60)

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอโนนศิลา_(10)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2400ซีซีฯdoublecab งปม.2559 _(8)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ให้แก่ สสจ.ขก. ด้วยเงินงบประมาณปี 2559_(9)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติฯ ด้วยเงินงบประมาณปี 2559_(8)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ งบประมาณปี 2559_(10)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500mA.แบบตั้งพื้น งบประมาณปี 2559_(7)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล รพ.น้ำพอง งปม.2559_(17)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธี e-bidding รายการเตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ งบประมาณปี 2559_(8)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธี e-bidding รายการกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องระบบวีดีทัศน์ งปม.2559_(11)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง_(27)

ราคากลางพัสดุ

ไฟล์ ไอคอน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)เครื่องx ray 500 mAงบประมาณปี 2559_(14)
ไฟล์ ไอคอน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)เครื่องอบฆ่าเชื้อฯงบประมาณปี 2559_(8)
ไฟล์ ไอคอน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เครื่องช่วยหายใจฯ งบประมาณปี 2559_(9)
ไฟล์ ไอคอน ตารางแสดงวงเงินเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)เตียงผ่าตัดฯ รพ.น้ำพอง งปม.2559_(9)
ไฟล์ ไอคอน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง รพ.น้ำพอง_(10)
ไฟล์ ไอคอน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง(อ้างอิง) เตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์_(11)
ไฟล์ ไอคอน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง(อ้างอิง) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดีทัศน์_(10)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12ครอบครัว) รพ.บ้านฝาง_(0)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น_(28)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วไม้สังเคราะห์_(70)

ไฟล์จากงานพัสดุ

ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบยูนิตทำฟัน จัดซื้อด้วยเงินงบค่าเสื่อมระดับประเทศปี 2557 ให้แก่ รพ.แวงใหญ่,เปือยน้อย,บ้านไผ_(6)
ไฟล์ ไอคอน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 เครื่อง รพ.บ้านไผ่ งบประมาณปี 2559_(7)
ไฟล์ ไอคอน ประกวดราคา กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวิดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง รพ.น้ำพอง ปี 2559_(8)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบเครื่องนึ่งฯ800 ลิตร และ เครื่องอบฯ 150 ลิตร งบกระตุ้น ศก.2558_(12)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งตรวจรับเครื่องนึ่งฯ 350 ลิตร 4 เครื่อง รพ.โนนศิลา,โคกโพธิ์ไชย,หนองนาคำ,เวียงเก่า งบกระตุ้น ศก.58_(10)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 kw ด้วยเงินงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก ปี 2558_(10)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบเครื่องx-ray ขนาด ไม่น้อยกว่า 100 เอ็มเอ ให้แก่ รพ.อุบลรัตน์ งบค่าเสื่อมระดับประเทศปี 2557_(11)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบเครื่องกระตุกฯให้แก่ รพช.ในเขตจังหวัดขอนแก่น งบค่าเสื่อมระดับประเทศปี 2557_(11)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 kw งบค่าเสื่อมปี 2556(เงินบำรุง)ให้แก่ รพ.เปือยน้อย,รพ.แวงใหญ่_(13)
ไฟล์ ไอคอน แผนจัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2559 _(111)

ร่าง TOR

ไฟล์ ไอคอน ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง รพ.น้ำพอง_(6)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12ครอบครัว)_(0)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR ชุดส่องกล้องผ่าตัดอวัยวะภายใน งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2557_(46)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า300KWงบค่าเสื่อมระดับประเทศ 2557_(101)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน 11 รายการ _(127)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา รถพยาบาล(รถตู้) จัดซื้อด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงปม.2558_(105)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของ(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคางานอาคารผู้ป่วย 114 เตียง รพ.ชุมแพ(ครั้งที่ 2)_(122)
ไฟล์ ไอคอน ประการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคางานอาคารผู้ป่วย 114 เตียง รพ.บ้านไผ่(ครั้งที่ 2)_(138)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา อาคารผู้ป่วยนอก รพ.บ้านไผ่(ครั้งที่ 2)_(146)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา(รถบรรทุกฯ) งบค่าเสื่อมปี 2557(เงินบำรุง) ครั้งที่ 2_(124)

ค้นหาข้อมูลใน kkpho

ห้องประชุมวันนี้

เวปไซต์แนะนำ


Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้413
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1189
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5288
mod_vvisit_counterเดือนนี้9283

Who's Online

เรามี 56 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน

ไฟล์ ไอคอน 1กระดาษทำการและแบบสอบทาน2558_(279)
ไฟล์ ไอคอน (ว 96) รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขอ_(537)
ไฟล์ ไอคอน ตอบหารือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยบุคลากรกองคลัง_(869)
ไฟล์ ไอคอน ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554_(610)
ไฟล์ ไอคอน อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงบประมาณ_(569)
ไฟล์ ไอคอน (ว 413) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ _(432)
ไฟล์ ไอคอน เอกสารตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายฯ_(573)
ไฟล์ ไอคอน ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2537_(1659)
ไฟล์ ไอคอน คู่มือตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น_(8421)

โลโก้สุขศาลาขอนแก่น

 

โลโก้ สสจ.ขอนแก่น