แจ้งผลการนำเข้าข้อมูล29แฟ้มของศูนย์ NCD data center

พิมพ์
        ขอแสดงความยินดีกับทางทีมโรงพยาบาลแวงใหญ่และโรงพยาบาลมัญจาคีรีที่ผลการนำเข้าข้อมูล29แฟ้มได้ผลเป้นที่น่าพอใจ ส่วนรพ.อื่นก็ทะยอยส่งได้เลยนะครับ adminศูนย์NCD data centerกำลังรออยู่ ดูตัวอย่างบางตอนเพื่อเป้นแนวทางไปปรับปรุงข้อมูลก่อนส่งจริงนะครับ
 
รพ.มัญจาคีรี ::  https://picasaweb.google.com/109411250077899932832/wDKIOH#
  รพ.แวงใหญ่::  https://picasaweb.google.com/109411250077899932832/cAPHcI#5651877173002752578