แจ้งข่าวการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

พิมพ์
alt
เรียน ผู้รับผิดชอบโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ระดับอำเภอทุกอำเภอ

ขอทบทวนรายละเอียดการส่งข้อมูลคัดกรอง ดังนี้
1. กำหนดส่งข้อมูลของปี 2555 หมดเขตรับข้อมูล คือ 24.00 น.วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
     (ข้อมูลที่มีวันป้าย ไม่เกิน 30 กันยายน 2555)
2. การป้ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป (เกิด พ.ศ. 2556 - 2496) จะเป็นผลงานของปีงบประมาณ 2556
3. ข้อมูลผลงานปี 2556 จะทำการประมวลผลเมื่อสิ้นไตรมาส 1 หลังจากนั้นจะประมวลผลทุกเดือนเหมือนเดิม

หมายเหตุ ข้อมูลเดือน กันยายน 2555 จะยังไม่มีการประมวลผล โดยจะทำการประมวลผลตอนปิดโครงการ 15 พ.ย. 55
หลังจากนั้นจะทำการตรวจสอบ และจัดทำรายงานส่งให้ท่านในเดือน ธันวาคม 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ::  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  โทร 02-3547025 ต่อ 2424 / 081-7039829