ขอให้ส่งแบบฟอร์มขอใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์

พิมพ์
          ด้วย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้เปิดให้ใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์ (Webserver) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สำหรับหน่วยงาน โดยหลายกลุ่มงานมีการขอใช้พื้นที่เว็บไชต์และฐานข้อมูล แต่ไม่มีการ Update ข้อมูล  หรือ เปลี่ยนผู้ดูแลเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/link  ทำให้ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน ทำให้เกิดช่องโหว่เสี่ยงต่อการคุกคามจากภายนอก 
       ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงขอแจ้งให้ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ /เว็บบอร์ด  หรือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มงาน ส่งแบบฟอร์มขอใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์ เพื่อนำไปปรับปรุง link และกำหนดสิทธิการใช้งานระบบต่อไป  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  หรือ ดาวน์โหลดได้ที่  www.kkpho.go.th  ภายในวันที่ 31  ธันวาคม  2556 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่  หรือ ส่ง mail ที่ 
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน