ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ปี 2557

พิมพ์
ขอเชิญดาวน์โหลดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 คลิกที่นี่ 

alt

สำหรับฝ่ายและกลุ่มงานควรศึกษาโครงสร้างข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบให้ละเอียดเพื่อตอบตัวชี้วัดด้านบน  คลิก ดาวน์โหลด โครงสร้าง 43+7 มาตรฐาน

alt

Timeline การบันทึกข้อมูลประจำปี 2557
alt