คู่มือประชาชน

สำหรับติดต่อราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ htt://home.kku.ac.th/admismd 
ระหว่างวันที่ 4-9 กันยายน 2558
พิมพ์ใบสมัครให้โรงเรียนรับรอง
ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครที่กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ
สสจ.ขอนแก่น 
ระหว่างวันที่  7-11
กันยายน 2558
ประกาศ

ประเมินขึ้นทะเบียนปี2559
กลุ่มงานประกันสุขภาพ จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประจำปี ๒๕๕๙ ของหน่วยบริการในจังหวัดขอนแก่น  วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลในสังกัด โดยมีการชี้แจงถึงนโยบายการดำเนินงานการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ จังหวัดขอนแก่น ผลการประเมินเมื่อปี2558 และสรุปแนวทางการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการได้ดังนี้

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่น ดำเนินการจัดทำรายงานจำนวนประชากรแยกตามสิทธิประกันสุขภาพ รายเดือนเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้หน่วยบริการ โดยแบ่งรายงานออกเป็นดังนี้

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ปี 2558
เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เฟส 3 (e-Market , e-Bidding)
ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมจาก ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น(ที่เดิม) เป็น สำนักเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ที่ใหม่)

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่น สรุปรายละเอียดการโอนเงินจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากรายงาน E-Budget ของ สปสช.เพื่อประกอบในเอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 โดยสรุปเป็น 2 ไฟล์คือ

นอกจากนี้หน่วยบริการสารมารถเข้าดูรายละเอียดโอนเงิน แบบแผนภูมิได้ที่เว็บไซต์ NHSO7 Report & Monitoring ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต7 ขอนแก่น ซึ่งมีข้อมูลอัพเดตและสรุปให้ดูได้ง่ายอีกช่องทางหนึ่ง

ไฟล์ สไลด์ ประชุมสาขาไต หรือ ดาวน์โหลด2  และ ดาวน์โหลด3 โรงแรมกรีนบี 28กรกฏาคม 2558
(กลุ่มงานควบคุมโรค)
 ให้หน่วยบริการตรวจสอบ ประชากร Person ที่มี Typearea ซ้ำซ้อน 
ที่  Website : http://www.kkpho.go.th/hdchealthy/   ตามหนังสือเลขที่  ขก 00032.012/ว 9  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2558

ดาวน์โหลดคู่มือ  ---> คู่มือการแก้ไขข้อมูล Person ซ้ำซ้อน 

หรือที่  Website : http://www.kkpho.go.th/hdchealthy/    เมนู  Guide   (อ่านคู่มือให้เข้าใจก่อนทำการแก้ไข)  
alt

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม ที่คุณ สุทธิศักดิ์  ธรรมพล  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 08-2305-7572
ไฟล์มาใหม่

ไฟล์ ไอคอน (ร่าง) แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดตั้ง "ด่านชุมชน"_(7)
ไฟล์ ไอคอน ข้อมูลบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร จังหวัดขอนแก่น จำแนกรายอำเภอ สนับสนุนการขับเคลื่อนด่านชุมชน_(21)
ไฟล์ ไอคอน 8แผ่นพับ"ด่านชุมชน" เอกสารประชุมเมื่อ 23 กค.58 กรีน โฮเตล_(46)
ไฟล์ ไอคอน 7คู่มืออฉช."ด่านชุมชน" เอกสารประชุมเมื่อ 23 กค.58 กรีน โฮเตล_(25)
ไฟล์ ไอคอน 6ระเบียบอปพร."ด่านชุมชน" เอกสารประชุมเมื่อ 23 กค.58 กรีนโฮเตล _(132)
ไฟล์ ไอคอน 5ระเบียบชรบ."ด่านชุมชน" เอกสารประชุมเมื่อ 23 กค.58 กรีน โฮเตล_(19)
ไฟล์ ไอคอน 4บทบาทหน้าที่ของภาคีเครือข่าย"ด่านชุมชน" เอกสารประชุมเมื่อ 23 กค.58 กรีน โฮเตล_(29)
ไฟล์ ไอคอน 3รูปแบบติดตั้ง"ด่านชุมชน"(แขวง) เอกสารประชุมเมื่อ 23 กค.58 กรีน โฮเตล_(31)
ไฟล์ ไอคอน 1คำสั่งและโครงการ "ด่านชุมชน" เอกสารประชุมเมื่อ 23 กค.58 กรีน โฮเตล_(46)
ไฟล์ ไอคอน จังหวัดขอนแก่นขอเชิญร่วมบริจาคเงินรายการพิเศษ"วันสายใจไทย"_(136)

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วไม้สังเคราะห์_(50)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 KWงบค่าเสื่อมเพื่อการบริหารจัดการระดับประเทศ พ.ศ2557_(27)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 6 จำนวน 7 รายการ_(182)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 5 จำนวน 7 รายการ_(120)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 4 จำนวน 4 รายการ_(128)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 3 จำนวน 3 รายการ_(108)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 2 จำนวน 7 รายการ_(113)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 1 จำนวน 9 รายการ_(152)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ฯบริหารจัดการระดับประเทศ ปี 2558_(27)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11 รายการ งบ UCบัญชี 7 ปี 2558_(36)

ราคากลางพัสดุ

ไฟล์ ไอคอน ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วไม้สังเคราะห์_(50)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 6 จำนวน 7 รายการ_(88)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 5 จำนวน 7 รายการ_(60)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 4 จำนวน 4 รายการ_(67)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 3 จำนวน 3 รายการ_(79)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 2 จำนวน 7 รายการ_(78)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 1 จำนวน 9 รายการ_(77)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ รายการที่ 7_(82)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ รายการที่ 6_(60)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ รายการที่ 5_(65)

ไฟล์จากงานพัสดุ

ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 kw งบค่าเสื่อมปี 2556(เงินบำรุง)ให้แก่ รพ.เปือยน้อย,รพ.แวงใหญ่_(2)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งเข้าสำรวจหน้างานและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ งบกระตุ้น ศก.2558_(8)
ไฟล์ ไอคอน แผนจัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2559 _(50)
ไฟล์ ไอคอน อบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ e-GP เฟส 3 (สาธารณสุข)_(65)
ไฟล์ ไอคอน อบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ e-GP เฟส 3 (โรงพยาบาล)_(62)
ไฟล์ ไอคอน คู่มือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Market)_(101)
ไฟล์ ไอคอน คู่มือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)_(110)
ไฟล์ ไอคอน เอกสารแนบประกาศประกวดราคาการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ กลุ่มที่ 1-6_(14)
ไฟล์ ไอคอน เอกสารแนบประกาศประกวดราคาการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ กลุ่มที่ 1-6_(15)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบเครื่องนึ่งฯ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก ปี2558_(18)

ร่าง TOR

ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR ชุดส่องกล้องผ่าตัดอวัยวะภายใน งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2557_(29)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า300KWงบค่าเสื่อมระดับประเทศ 2557_(85)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน 11 รายการ _(110)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา รถพยาบาล(รถตู้) จัดซื้อด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงปม.2558_(78)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของ(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคางานอาคารผู้ป่วย 114 เตียง รพ.ชุมแพ(ครั้งที่ 2)_(99)
ไฟล์ ไอคอน ประการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคางานอาคารผู้ป่วย 114 เตียง รพ.บ้านไผ่(ครั้งที่ 2)_(121)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา อาคารผู้ป่วยนอก รพ.บ้านไผ่(ครั้งที่ 2)_(132)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา(รถบรรทุกฯ) งบค่าเสื่อมปี 2557(เงินบำรุง) ครั้งที่ 2_(108)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 kw งบค่าเสื่อมปี 2556(เงินบำรุง)ครั้งที่3_(167)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTORและร่างเอกสารประกวดราคา ค.การแพทย์ 3รายการ งบกระตุ้น ศก.ระยะ 3 เดือนแรกปีงปม.2558_(196)

ค้นหาข้อมูลใน kkpho

ห้องประชุมวันนี้

เวปไซต์แนะนำ


Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1103
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1347
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้15629
mod_vvisit_counterเดือนนี้48000

Who's Online

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน

ไฟล์ ไอคอน 1กระดาษทำการและแบบสอบทาน2558_(254)
ไฟล์ ไอคอน (ว 96) รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขอ_(492)
ไฟล์ ไอคอน ตอบหารือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยบุคลากรกองคลัง_(818)
ไฟล์ ไอคอน ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554_(564)
ไฟล์ ไอคอน อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงบประมาณ_(511)
ไฟล์ ไอคอน (ว 413) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ _(406)
ไฟล์ ไอคอน เอกสารตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายฯ_(548)
ไฟล์ ไอคอน ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2537_(1616)
ไฟล์ ไอคอน คู่มือตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น_(8277)

โลโก้สุขศาลาขอนแก่น

 

โลโก้ สสจ.ขอนแก่น