ขอให้หน่วยงาน รพช. และ  สสอ. ทุกแห่ง จัดสรรเงินรางวัลตามรายละเอียดที่แนบมานี้ และลงลายมือชื่อผู้รับเงินส่งงานการเงินเพื่อรับเงินโอนภายในวันที่  1  ธันวาคม 2557   Download  เอกสาร
 เชิญดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมการจัดทำเกณฑ์การประเมิน DHSจังหวัดขอนแก่น
เอกสารนำเสนอ>>Download
         สสจ ขอนแก่น ขอความร่วมมือให้บุคลากรภายในฝ่ายหรือกลุ่มงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ทุกท่าน  ตอบแบบสำรวจออนไลน์ความต้องการและการใช้งานคอมพิวเตอร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเพื่อประกอบการวางแผนบริหารจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วงและการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2558  คลิก ตอบแบบสำรวจ ที่นี่   ภายใน 30 พฤศจิกายน 2557 หรือที่  http://goo.gl/forms/SyaYjBTlYJ 

alt
เอกสารประกอบการประชุมพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา  
กิตติมา ก้านจักร   087 7707761

altประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จบหลักสูตร 150 ชั่วโมง หรือ 330 ชั่วโมง หรือ 372 ชั่วโมง สนใจสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย สสจ.ขอนแก่น หรือ 043-223439  alt


ขอความร่วมมือโรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลสิรินธรและโรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลส่งทาง e- mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   รายงานรอบสัปดาห์ ส่งทุกวันพุธของสัปดาห์  Download  เอกสารแนบท้าย
alt  alt  alt

รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น จัดงานเบาหวานโลกในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ในงานมีการจัดนิทรรศการให้
ความรู้ ,ตรวจBMI  , คัดกรองเบาหวานด้วย Verbal screening, ให้ความรู้เรื่องช่องปากและฟัน ,ให้วัคซีน dT,การจัดนิทรรศการเรื่องงดเหล้า,การตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ,การตัดรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน,อาหารสาธิตสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และกิจกกรมการออกกำลังกาย  มีผู้เข้าร่วมนิทรรศการ 150 คน
1. รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหน.พยาบาล และตำแหน่งหน.สถานีอนามัย ระดับชำนาญการพิเศษ
2. รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหน.สถานีอนามัย ระดับชำนาญการ

คลิกดูรายละเอียดและเอกสารประกอบการสมัคร

ค้นหาข้อมูลใน kkpho

ห้องประชุมวันนี้

เวปไซต์แนะนำ


Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1702
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1910
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้9336
mod_vvisit_counterเดือนนี้50331

Who's Online

เรามี 43 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน

ไฟล์ ไอคอน (ว 96) รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขอ_(85)
ไฟล์ ไอคอน ตอบหารือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยบุคลากรกองคลัง_(110)
ไฟล์ ไอคอน ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554_(78)
ไฟล์ ไอคอน อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงบประมาณ_(63)
ไฟล์ ไอคอน (ว 413) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ _(61)
ไฟล์ ไอคอน เอกสารตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายฯ_(376)
ไฟล์ ไอคอน ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2537_(1095)
ไฟล์ ไอคอน คู่มือตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น_(4901)

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคล

โลโก้สุขศาลาขอนแก่น

 

มีอะไรใหม่

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกโพธิ์ไชย_(2)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองนาคำ_(1)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(2รายการ) ด้วยเงินงบค่าเสื่อมปี 2557(เงินบำรุง)_(15)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จัดซื้อรวม 23 รายการ ด้วยเงินงบค่าเสื่อมปี 2557(เงินบำรุง)_(18)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตัลด้วยเงินงบประมาณประจำปี 2558_(15)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล ด้วยเงินงบประมาณประจำปี 2558_(17)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด_(73)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง_(31)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น_(92)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์_(126)

ไฟล์จากงานพัสดุ

ไฟล์ ไอคอน สถานที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 2557(เพิ่มเติม)_(61)
ไฟล์ ไอคอน สถานที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 2557_(31)
ไฟล์ ไอคอน คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นฉบับล่าสุดลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557_(219)
ไฟล์ ไอคอน สถานที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 2557 ที่แจ้งให้จังหวัดจัดซื้อ_(183)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งเข้าติดตั้งสายไฟฟ้า(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์)ให้ รพ.น้ำพอง_(48)
ไฟล์ ไอคอน ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ"_(175)
ไฟล์ ไอคอน สอบราคาจ้างทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม_(117)
ไฟล์ ไอคอน ตัวอย่างขั้นการการขออนุมัติรื้อถอนอาคารราชพัสดุ_(154)
ไฟล์ ไอคอน ตัวอย่างขั้นตอยการจำหน่ายครุภัณฑ์_(171)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบรถพยาบาล 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 ที่ สสจ.ขอนแก่น_(100)

ร่าง TOR

ไฟล์ ไอคอน ประกาศปรับปรุงร่าง TOR ยูนิตทำฟัน งบประมาณ 2558_(3)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTOR จ้างเหมาให้บริการฟอกไต โรงพยาบาลมัญจาคีรี_(17)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTOR จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลชุมแพ_(0)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTOR ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกฯ) งบค่าเสื่อมปี 2557(เงินบำรุง)_(29)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTOR ค.การแพทย์ 23 รายการ จัดซื้อรวมในคราวเดียวกันด้วยเงินงบค่าเสื่อมปี 2557(เงินบำรุง)_(83)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR ยุนิตทำฟัน งบประมาณ 2558_(48)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา งบประมาณ 2558_(27)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR รถพยาบาล งบประมาณ 2558_(30)
ไฟล์ ไอคอน ร่างTOR จ้างเหมาให้บริการฟอกไต ที่โรงพยาบาลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น_(45)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น_(39)