alt
                     
                       นพ.สุริยา  รัตนปริญญา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ร่วมถวายพระพร  เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ      ณ  ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากที่ประชุมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนและการบันทึกข้อมูลโปรแกรมเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการในเครือข่ายบริการประกันสังคม (ในระดับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) ของหน่วยบริการในจังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๕๗  วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ [เอกสารประกอบการประชุม] เสนอให้มีการจัดทำแนวทางการบันทึกข้อมูลโปรแกรมเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น  เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงขอแจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลบริการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมและการส่งข้อมูลเพื่อเรียกเก็บเบื้องต้น  ดังนี้

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ คลิกดูรายละเอียด
           ม.ขอนแก่น ประกาศการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   โครงการ ODOD  download ใบสมัครที่ 
htt://home.kku.ac.th/admismd  กรอกใบสมัครพร้อมประทับตราโรงเรียน ส่งที่กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ สสจ.ขอนแก่น ระหว่าง 25-29 ส.ค. 57
รับตรงโดยวิธีพิเศษ โครงการ ODOD  ขั้นตอนและเอกสารประกอบการสมัคร   ข้อสอบปีการศึกษา 53    ข้อสอบปีการศึกษา 54     ข้อสอบปีการศึกษา 55     ข้อสอบปีการศึกษา 56   ข้อสอบปีการศึกษา 57
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ คลิกดูรายละเอียด

 

 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต ๗ ขอนแก่น ได้ดําเนินโครงการ
“ประชุมสรุปผลการ
ดําเนินการบันทึกข้อมูลบริการผู้ป่วยนอกและบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค OP/PP Individual และ 
บริการผู้ป่วยใน (IP)  ปี ๒๕๕๗”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยบริการรับทราบผลการดําเนินงานการบันทึก
ข้อมูลบริการผู้ป่วยนอกและบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค  OP/PP Individualและบริการผู้ป่วยใน IP 
รวมทั้งเรียนรู้การดําเนินการจัดทําข้อมูล 43 แฟ้ม   จึงขอเชิญผู้ระวมประชุมจาก  CUP  ดังต่อไปนี้  

๑.ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในระดับ โรงพยาบาล จํานวน ๒  ท่าน 
๒.ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก จาก  สสอ.และรพ.สต. จํานวน  ๒  ท่าน 

ในการนี้  จึงขอเชิญประชุมในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุม ห้องประชุม ศรีจันทร์ 
โรงแรมเจริญธานี  จังหวัด ขอนแก่น เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.  โดยลงทะเบียนประชุมผ่านเว็บ  
http://www.nhso7kkn.info/meeting   สําหรับค่าพาหนะ  ค่าเบี้ยเลี้ยง เบิกจากต้นสังกัด 
 

หมายเหตุ หนังสือเชิญกำลังดำเนินการส่งให้ทางหน่วยบริการแล้ว

         alt

        สสจ ขก  ขอเชิญผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ๔๓ แฟ้ม และ ๒๑ แฟ้มของโรงพยาบาล  และผู้ดูแลระบบอำเภอนำร่องได้แก่ อ เมือง  บ้านฝาง เขาสวนกวาง ชุมแพ พล แห่งละ 1 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ Takis เพื่อเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล 21 และ 43 แฟ้ม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนำร่อง ในวันที่ 1-5 กันยายน 2557 เวลา 8.30 น.  - 16.30 น.  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  และเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้  โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ www.kkpho.go.th ภายใน วันที่ 27 สิงหาคม 2557 รายละเอียดตามไฟล์แนบ   คลิกลงทะเบียนที่นี่

 โลโก้สุขศาลาขอนแก่น

ค้นหาข้อมูลใน kkpho

ห้องประชุมวันนี้

เวปไซต์แนะนำ


Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1401
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1627
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8720
mod_vvisit_counterเดือนนี้34283

Who's Online

เรามี 102 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคล

มีอะไรใหม่

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกันสาดและต่อเติมอาคารสอ.(ห้องตรวจและห้องสังเกตอาการ) รพ.สต.บ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น_(17)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด_(37)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาวัสดุคอมพิวเตอร์_(35)
ไฟล์ ไอคอน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)_(32)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาจ้างเหม่สิ้งก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานฯ รพ.ซำสูง ครั้งที่ 4_(56)
ไฟล์ ไอคอน สอบราคาจ้างเหมาสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ งปม.57 ที่ รพ.ซำสูง ครั้งที่ 3 _(98)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยเงินงบค่าเสื่อมปี 2556(เงินบำรุง)_(114)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ รพ.ซำสูง ครั้งที่ 2_(88)
ไฟล์ ไอคอน เทศบาลตำบลแวงใหญ่รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับพนักงานเทศบาล_(158)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการ ที่ รพ.แวงใหญ่ ครั้งที่ 2_(110)

ไฟล์จากงานพัสดุ

ไฟล์ ไอคอน สถานที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 2557 ที่แจ้งให้จังหวัดจัดซื้อ_(51)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งเข้าติดตั้งสายไฟฟ้า(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์)ให้ รพ.น้ำพอง_(16)
ไฟล์ ไอคอน ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ"_(68)
ไฟล์ ไอคอน สอบราคาจ้างทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม_(47)
ไฟล์ ไอคอน ตัวอย่างขั้นการการขออนุมัติรื้อถอนอาคารราชพัสดุ_(47)
ไฟล์ ไอคอน ตัวอย่างขั้นตอยการจำหน่ายครุภัณฑ์_(68)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบรถพยาบาล 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 ที่ สสจ.ขอนแก่น_(57)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งเปลี่ยนแปลงวันส่งมอบ ยูนิตทำฟัน_(87)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบครุภัณฑ์ทันตกรรม รายการ ยูนิตทำฟันทันตแพทย์ _(81)
ไฟล์ ไอคอน ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549_(114)

ร่าง TOR

ไฟล์ ไอคอน เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งกันสาดและต่อเติมอาคารสถานีอนามัย(ห้องตรวจและห้องสังเกตอาการ) ที่ รพ.สต.บ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น _(4)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTORเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า300 กิโลวัตต์ ครั้งที่ 2 งบค่าเสื่อมปี2556(เงินบำรุง)_(1)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTORและเอกสารประกวดราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า300 KVงบค่าเสื่อมปี2556(เงินบำรุง)_(73)
ไฟล์ ไอคอน ร่างTOR เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งเดินสาย รพ.น้ำพอง _(66)
ไฟล์ ไอคอน ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4 รายการ งบค่าเสื่อมปี 2556_(221)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา ค.ทันตกรรม งบค่าเสื่อมปี 2556_(254)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องx-rayงบค่าเสื่อมปี56_(205)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา รถพยาบาลฯงบค่าเสื่อมปี 2556_(255)
ไฟล์ ไอคอน ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯรพ.น้ำพองงบลงทุนปี2552(เงินบำรุง_(262)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศปรับปรุงร่างTOR และร่างเอกสารประกวดราคา เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 3 ซื้อด้วย ปงม.2557_(370)