ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 2 ตำแหน่ง
1. ผู้ช่วยสสอ.ซำสูง 2. ผู้ช่วยสสอ.หนองนาคำ ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 ธันวาคม 2557 คลิกดูรายละเอียด

คู่มือการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอเชิญหน่วยบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2558 คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย

  • เล่มที่ 1 การบริหารงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว [ส่วนที่1] [ส่วนที่2]
  • เล่มที่ 2 การบริหารงบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์และการบริหารงบผู้ป่วยวัณโรค [ดาวน์โหลด]
  • เล่มที่ 3 การบริหารงบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง [ดาวน์โหลด]
  • เล่มที่ 4 การบริหารงบบริการควบคุม ป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง (บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง) [ดาวน์โหลด]

คู่มือทุกเล่มจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกภาคส่วนในการร่วมกันผลักดันให้เกิดระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจผู้ให้บริการมีความสุข และก่อให้เกิดความเป็นธรรมที่ประชาชนพึงได้รับจากระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย

 

1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ คลิกดูรายละเอียด
2. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารรสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ คลิกดูรายละเอียด
วัน เวลา สถานที่ คัดเลือก วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สสจ.ขอนแก่น
3. แก้ประประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ คลิกดูรายละเอียด
      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมสารบรรณอิเลกทรอนิกส์และเครื่อง Scanner ปี 2557 ดังนั้น จึงขอเชิญผูุ้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมรายละเอียดดังนี้
alt

1. ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณของ รพ สสอ แห่งละ 2 คน งานสารบรรณฝ่ายหรือกลุ่มงาน แห่งละ 1 คน เข้าร่วมประชุมใน วันที่ 22 ธค 57  เวลา 8.30-16.30 น ณ ห้องประชุมโรงแรมพิมานการ์เด็น

2. ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณของ รพ สต นำร่อง ได้แก่ อำเภอ ชุมแพ น้ำพอง เมือง  แห่งละ 1 คน  เข้าร่วมประชุมใน วันที่ 23 ธค 57  เวลา 8.30-16.30 น ณ ห้องประชุมโรงแรมพิมานการ์เด็น

ทดสอบใช้
โปรแกรมสำหรับอบรมที่นี่
คลิกดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมที่นี่
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
คลิกดูรายละเอียด
         สสจ ขอนแก่น ขอความร่วมมือให้บุคลากรภายในฝ่ายหรือกลุ่มงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ทุกท่าน  ตอบแบบสำรวจออนไลน์ความต้องการและการใช้งานคอมพิวเตอร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเพื่อประกอบการวางแผนบริหารจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วงและการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2558  คลิก ตอบแบบสำรวจ ที่นี่   ภายใน 30 พฤศจิกายน 2557 หรือที่  http://goo.gl/forms/SyaYjBTlYJ 

alt
              ด้วยประธาน Service plan สาขาตา จังหวัดขอนแก่น จะประชุมภายในวันที่ ๘ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ข้อมูลการคัดกรองต้อกระจกในกลุ่มประชากร ๖๐ ปีขึ้นไป ประจำปี ๒๕๕๗ และข้อมูลคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ปี ๒๕๕๗  ยังไม่ครอบคลุมและสมบูรณ์ เพื่อการนำเสนอผลงานในครั้งนี้
                   
                   ในการนี้  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
   จึงขอความร่วมมือส่งข้อมูลที่ตรวจจริงในการคัดกรองต้อกระจกในกลุ่มประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป (๑ ต.ค.๕๖ – ๓๐ ก.ย. ๕๗)
และข้อมูลคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ปี ๒๕๕๗ มาที่ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  หรือ Fax : ๐๔๓ – ๒๗๑๒๐๗  ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามแบบฟอร์มฯ ที่แนบมาพร้อมนี้
1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคัดกรองต้อกระจกฯ
 2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตาฯ

 ขอให้หน่วยงาน รพช. และ  สสอ. ทุกแห่ง จัดสรรเงินรางวัลตามรายละเอียดที่แนบมานี้ และลงลายมือชื่อผู้รับเงินส่งงานการเงินเพื่อรับเงินโอนภายในวันที่  1  ธันวาคม 2557   Download  เอกสาร

ค้นหาข้อมูลใน kkpho

ห้องประชุมวันนี้

เวปไซต์แนะนำ


Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1379
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1857
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8977
mod_vvisit_counterเดือนนี้32289

Who's Online

เรามี 49 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน

ไฟล์ ไอคอน (ว 96) รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขอ_(121)
ไฟล์ ไอคอน ตอบหารือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยบุคลากรกองคลัง_(154)
ไฟล์ ไอคอน ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554_(114)
ไฟล์ ไอคอน อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงบประมาณ_(91)
ไฟล์ ไอคอน (ว 413) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ _(88)
ไฟล์ ไอคอน เอกสารตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายฯ_(431)
ไฟล์ ไอคอน ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2537_(1149)
ไฟล์ ไอคอน คู่มือตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น_(5085)

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคล

โลโก้สุขศาลาขอนแก่น

 

โลโก้ สสจ.ขอนแก่น

 

มีอะไรใหม่

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ครั้งที่ 2_(8)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกโพธิ์ไชย_(39)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองนาคำ_(33)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(2รายการ) ด้วยเงินงบค่าเสื่อมปี 2557(เงินบำรุง)_(54)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จัดซื้อรวม 23 รายการ ด้วยเงินงบค่าเสื่อมปี 2557(เงินบำรุง)_(44)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตัลด้วยเงินงบประมาณประจำปี 2558_(28)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล ด้วยเงินงบประมาณประจำปี 2558_(25)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด_(90)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง_(59)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น_(110)

ไฟล์จากงานพัสดุ

ไฟล์ ไอคอน สถานที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 2557(เพิ่มเติม)_(78)
ไฟล์ ไอคอน สถานที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 2557_(43)
ไฟล์ ไอคอน คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นฉบับล่าสุดลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557_(251)
ไฟล์ ไอคอน สถานที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 2557 ที่แจ้งให้จังหวัดจัดซื้อ_(198)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งเข้าติดตั้งสายไฟฟ้า(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์)ให้ รพ.น้ำพอง_(55)
ไฟล์ ไอคอน ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ"_(188)
ไฟล์ ไอคอน สอบราคาจ้างทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม_(134)
ไฟล์ ไอคอน ตัวอย่างขั้นการการขออนุมัติรื้อถอนอาคารราชพัสดุ_(173)
ไฟล์ ไอคอน ตัวอย่างขั้นตอยการจำหน่ายครุภัณฑ์_(193)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบรถพยาบาล 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 ที่ สสจ.ขอนแก่น_(106)

ร่าง TOR

ไฟล์ ไอคอน ประกาศปรับปรุงร่าง TOR ยูนิตทำฟัน งบประมาณ 2558_(36)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTOR จ้างเหมาให้บริการฟอกไต โรงพยาบาลมัญจาคีรี_(27)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTOR จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลชุมแพ_(0)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTOR ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกฯ) งบค่าเสื่อมปี 2557(เงินบำรุง)_(40)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTOR ค.การแพทย์ 23 รายการ จัดซื้อรวมในคราวเดียวกันด้วยเงินงบค่าเสื่อมปี 2557(เงินบำรุง)_(96)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR ยุนิตทำฟัน งบประมาณ 2558_(72)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา งบประมาณ 2558_(49)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR รถพยาบาล งบประมาณ 2558_(43)
ไฟล์ ไอคอน ร่างTOR จ้างเหมาให้บริการฟอกไต ที่โรงพยาบาลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น_(95)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น_(67)