alt 

คู่มือการใช้งานระบบ webconference
หนังสือเชิญประชุม และ user password ในการเข้าร่วมการประชุม (ส่งทางระบบสารบรรณแล้ว)
หรือ ที่นี่ ในวันที่ 30 ม.ค. 2558  08.00 น.เป็นต้นไป
 
 ประกาศจังหวัดขอนแก่น การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
ให้ผู้ได้รับคัดเลือก มารายงานตัวในวันที่ 26 ม.ค. 58 ณ ห้องประชุม 3 สสจ.ขอนแก่น พร้อมทั้งนำเอกสารประกอบการทำทะเบียนประวัติและคำสั่งบรรจุข้าราชการ
คลิกดูรายละเอียดประกาศ 
เอกสารประกอบการทำทะเบียนประวัติและคำสั่งบรรจุข้าราชการ


ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558 ระหว่างเดือนเม.ย. 58  ส่งผลงานวิชาการ ที่กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ ภายในวันที่ 27 ก.พ. 58  ใบแจ้งความจำนง  เอกสารประกอบการส่งผลงาน
สรุปผลการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) ตามตัวชี้วัดการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP)  จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557
 
รายละเอียด คลิก
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
2. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
คลิกดูรายละเอียด
 สถาบันพระบรมราชชนก จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2558 (ระบบสอบตรง) วันที่ 26 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์  2558 รับสมัครทางเว็บไซต์ http://admission.pi.in.thhomes/files/สอบตรง.pdf ประกาศฯ

ค้นหาข้อมูลใน kkpho

ห้องประชุมวันนี้

เวปไซต์แนะนำ


Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้874
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1283
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้874
mod_vvisit_counterเดือนนี้46583

Who's Online

เรามี 90 บุคคลทั่วไป และ 2 สมาชิก ออนไลน์
  • tanawut
  • 00205

งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน

ไฟล์ ไอคอน (ว 96) รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขอ_(183)
ไฟล์ ไอคอน ตอบหารือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยบุคลากรกองคลัง_(251)
ไฟล์ ไอคอน ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554_(190)
ไฟล์ ไอคอน อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงบประมาณ_(140)
ไฟล์ ไอคอน (ว 413) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ _(146)
ไฟล์ ไอคอน เอกสารตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายฯ_(470)
ไฟล์ ไอคอน ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2537_(1227)
ไฟล์ ไอคอน คู่มือตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น_(5395)

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคล

โลโก้สุขศาลาขอนแก่น

 

โลโก้ สสจ.ขอนแก่น

 

มีอะไรใหม่

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ด้วยเงินงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี2558_(11)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์วารสารสาธารณสุข รายเดือน งบประมาณปี 2558_(68)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาe-Auction ซื้อยูนิตทำฟัน ด้วยเงินงบประมาณปี2558_(30)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ครั้งที่ 2_(8)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกโพธิ์ไชย_(96)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองนาคำ_(92)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(2รายการ) ด้วยเงินงบค่าเสื่อมปี 2557(เงินบำรุง)_(125)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จัดซื้อรวม 23 รายการ ด้วยเงินงบค่าเสื่อมปี 2557(เงินบำรุง)_(75)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตัลด้วยเงินงบประมาณประจำปี 2558_(75)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล ด้วยเงินงบประมาณประจำปี 2558_(50)

ไฟล์จากงานพัสดุ

ไฟล์ ไอคอน แนวทางปฏิบัติตามมตารการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ_(10)
ไฟล์ ไอคอน สถานที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 2557(เพิ่มเติม)_(116)
ไฟล์ ไอคอน สถานที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 2557_(73)
ไฟล์ ไอคอน คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นฉบับล่าสุดลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557_(316)
ไฟล์ ไอคอน สถานที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 2557 ที่แจ้งให้จังหวัดจัดซื้อ_(220)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งเข้าติดตั้งสายไฟฟ้า(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์)ให้ รพ.น้ำพอง_(74)
ไฟล์ ไอคอน ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ"_(240)
ไฟล์ ไอคอน สอบราคาจ้างทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม_(175)
ไฟล์ ไอคอน ตัวอย่างขั้นการการขออนุมัติรื้อถอนอาคารราชพัสดุ_(198)
ไฟล์ ไอคอน ตัวอย่างขั้นตอยการจำหน่ายครุภัณฑ์_(210)

ร่าง TOR

ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ร่างTORอาคารผู้ป่วย_114_เตียง_รพ.ชุมแพ_(26)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ร่างTORอาคารผู้ป่วย_114_เตียง_รพ.บ้านไผ่_(20)
ไฟล์ ไอคอน ประเผยแพร่ร่าง TOR_อาคารผู้ป่วยนอก รพ.บ้านไผ่_(31)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศปรับปรุงร่าง TOR ยูนิตทำฟัน งบประมาณ 2558_(93)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTOR จ้างเหมาให้บริการฟอกไต โรงพยาบาลมัญจาคีรี_(72)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTOR จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลชุมแพ_(0)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTOR ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกฯ) งบค่าเสื่อมปี 2557(เงินบำรุง)_(78)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTOR ค.การแพทย์ 23 รายการ จัดซื้อรวมในคราวเดียวกันด้วยเงินงบค่าเสื่อมปี 2557(เงินบำรุง)_(142)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR ยุนิตทำฟัน งบประมาณ 2558_(175)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา งบประมาณ 2558_(142)