คลิกที่นี่

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่น สรุปรายละเอียดการโอนเงินจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากรายงาน E-Budget ของ สปสช.เพื่อประกอบในเอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมิถุนายน 2558 โดยสรุปเป็น 2 ไฟล์คือ

 

 สสจ.ขอนแก่น ขอแจ้งแผนติดตามเยี่ยมประเมินผลการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรอมราชกุมรี (6-10 กค.2558)

แผนรณรงค์

 ด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได้มติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 เห็นชอบเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 โดยนำเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ไปตรวจประเมินรับรองคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental Level)สำหรับส่วนราชการ แ ละในปี 2558 ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐฉบับที่ 2 (Cer Fl V 2.0)สำหรับใช้ประเมิน ตั้งแต่ปี 2559-2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงขอแจ้งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง   ดำเนินการพัฒนาคุณภาพ PMQA โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (Cer.Fl V 2.0)เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป สามารถาวน์โหลดเอกสาร>>PMQA  2558 , PMQA ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2

NHSO Authen 4.xสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปรับปรุงโปรแกรมตรวจสอบสิทธิและลงทะเบียนผ่านบัตรสมาร์ทการ์ด (NHSO Authen 4.x)เพื่อรองรับการใช้เว็บเซอวิสในการอ่านข้อมูลของ สปสช. สำหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียนหน่วยบริการและนายทะเบียนหน่วยบริการทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อปรับปรุงการใช้งานได้ที่[ลิงค์นี้] และสำหรับผู้สนใจเขียนแอพพลิเคชั่นเพื่ออ่านข้อมูลจาก สปสช.สามารถศึกษาได้จากคู่มือนี้[คู่มือwebservice]

altด่วน!!! ขอให้หน่วยบริการทุกแห่ง ตรวจสอบข้อมูลจำนวนรายการยาที่มีใช้ในการให้บริการของรพ.และรพ.สต. ตัวชี้วัดงานการแพทย์แผนไทย (ตัวชี้วัดที่ 206 และ 207) ซี่งจะใช้เป็นข้อมูลในการให้คะแนนในการตรวจนิเทศ  ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) จังหวัดขอนแก่น รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2558  หากมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งผู้นิเทศแต่ละอำเภอ คลิกดูข้อมูลจำนวนรายการยา  alt
คลิกที่นี่
 ขอเชิญดาวน์โหลดเอกสารประกอบไฟล์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
homes/files/DSPM.zip
alt
 สอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานเป็นพยาบาลวิชาชีพ
ในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 KWงบค่าเสื่อมเพื่อการบริหารจัดการระดับประเทศ พ.ศ2557_(7)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 6 จำนวน 7 รายการ_(65)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 5 จำนวน 7 รายการ_(44)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 4 จำนวน 4 รายการ_(54)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 3 จำนวน 3 รายการ_(43)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 2 จำนวน 7 รายการ_(43)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 1 จำนวน 9 รายการ_(56)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ฯบริหารจัดการระดับประเทศ ปี 2558_(7)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11 รายการ งบ UCบัญชี 7 ปี 2558_(14)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจฯด้วยเงินงบค่าเสื่อมบริหารจัดการระดับประเทศ พ.ศ.2557_(8)

ราคากลางพัสดุ

ไฟล์ ไอคอน ราคากลางประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 6 จำนวน 7 รายการ_(43)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 5 จำนวน 7 รายการ_(22)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 4 จำนวน 4 รายการ_(26)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 3 จำนวน 3 รายการ_(27)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 2 จำนวน 7 รายการ_(27)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 1 จำนวน 9 รายการ_(30)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ รายการที่ 7_(42)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ รายการที่ 6_(23)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ รายการที่ 5_(23)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ รายการที่ 4_(17)

ไฟล์จากงานพัสดุ

ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบเครื่องซักผ้าฯ ให้แก่ รพ.มัญจาคีรี งบกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ2558_(9)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 350 กิโลวัตต์ รพ.เปือยน้อย งบกระตุ้น ศก.ระยะ 3 เดือนแรก 2558_(10)
ไฟล์ ไอคอน ขอให้แจ้งรายชื่อกรรมการตรวจรับพัสดุงบค่าเสื่อมบริหารจัดการระดับประเทศ ปี 2557_(18)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบเครื่องปรับอากาศ จัดซื้อด้วยเงินงบกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เดือนแรก ประจำปี 2558_(37)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบยูนิตทำฟัน จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณปี 2558_(42)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบครุภัณฑ์การแพทย์ 23รายการ จัดซื้อด้วยเงินงบค่าเสื่อมปี 2557(เงินบำรุง)_(71)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบเครื่องส่องรักษาทารกฯให้รพ.ชนบท,บ้านฝาง งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก ประจำปี พ.ศ.2558_(27)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบตู้อบเด็กให้รพ.มัญจาคีรี งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก ประจำปี พ.ศ.2558_(24)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบรถพยาบาล งปม.2558 ให้แก่ รพ.บ้านฝาง_(39)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตัล งปม.58 ให้ รพ.ภูเวียง และ รพ.สีชมพู_(42)

ร่าง TOR

ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า300KWงบค่าเสื่อมระดับประเทศ 2557_(21)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน 11 รายการ _(47)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา รถพยาบาล(รถตู้) จัดซื้อด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงปม.2558_(25)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของ(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคางานอาคารผู้ป่วย 114 เตียง รพ.ชุมแพ(ครั้งที่ 2)_(70)
ไฟล์ ไอคอน ประการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคางานอาคารผู้ป่วย 114 เตียง รพ.บ้านไผ่(ครั้งที่ 2)_(67)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา อาคารผู้ป่วยนอก รพ.บ้านไผ่(ครั้งที่ 2)_(82)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา(รถบรรทุกฯ) งบค่าเสื่อมปี 2557(เงินบำรุง) ครั้งที่ 2_(75)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 kw งบค่าเสื่อมปี 2556(เงินบำรุง)ครั้งที่3_(122)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTORและร่างเอกสารประกวดราคา ค.การแพทย์ 3รายการ งบกระตุ้น ศก.ระยะ 3 เดือนแรกปีงปม.2558_(173)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTORและร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ งบกระตุ้นศก.2558_(144)

ค้นหาข้อมูลใน kkpho

ห้องประชุมวันนี้

เวปไซต์แนะนำ


Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้981
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1496
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2478
mod_vvisit_counterเดือนนี้8728

Who's Online

เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน

ไฟล์ ไอคอน 1กระดาษทำการและแบบสอบทาน2558_(160)
ไฟล์ ไอคอน (ว 96) รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขอ_(444)
ไฟล์ ไอคอน ตอบหารือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยบุคลากรกองคลัง_(644)
ไฟล์ ไอคอน ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554_(493)
ไฟล์ ไอคอน อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงบประมาณ_(439)
ไฟล์ ไอคอน (ว 413) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ _(364)
ไฟล์ ไอคอน เอกสารตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายฯ_(476)
ไฟล์ ไอคอน ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2537_(1526)
ไฟล์ ไอคอน คู่มือตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น_(7436)

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคล

โลโก้สุขศาลาขอนแก่น

 

โลโก้ สสจ.ขอนแก่น