หน่วยงานที่มีข้าราชการได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ที่ยังไม่ส่งแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการขอให้รีบดำเนินการส่งแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาที่ สสจ.ขอนแก่นโดยด่วนที่สุด อย่างช้าภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558

 ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำโครงการศึกษาแนวทางการบูรณาการระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค สำนักงาน ก.พ. จะดำเนิการสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการที่มีต่อแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคล ชองส่วนรารชการผ่านระบบออนไลน์ จึงขอให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กรอกแบบสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์  ทางเว็บไซต์   http://survey.ocsc.go.th/province/  โดยใช้รหัสผ่านประจำส่วนราชการ   คือ zdxdp   ในการเข้าไปเพื่อตอบแบบสำรวจ   ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2558
คลิกดูรายละเอียด
ดาวน์โหลดไฟล์ ที่แก้ไขใหม่ล่าสุด

คลิกที่นี่

ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 และขั้นตอนการปฏิบัติงานในวันพิธีเปิดโครงการ

alt

ดาวน์โหลดบันทึกการประชุม ที่นี่

เอกสารประกอบการประชุม ที่นี่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้รับแจ้งจาก สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๗ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

 

  1. ขอความร่วมมือให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดเตรียมข้อมูลปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อการจัดทำต้นทุนหน่วยบริการ (Unit Cost – Full Method) โดยขอให้จัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม LC/MC/CC [แบบฟอร์ม]
  2. บันทึกข้อมูลในโปรแกรมมาตรฐานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (Cost Project)[โปรแกรมที่1] [โปรแกรมที่2]

 

โดยบันทึกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งหน่วยบริการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและโปรแกรมดังกล่าวได้ที่ลิงค์นี้ [ลิงค์ดาวน์โหลด]

ด่วนที่สุด ขอให้ทุก รพช. ลงข้อมูลกรอบอัตรากำลัง fte 2 รายละเอียดตามหนังสือแจ้งเวียนส่งใน kpb 
ดาวน์โหลดตารางกรอกข้อมูล

ค้นหาข้อมูลใน kkpho

ห้องประชุมวันนี้

เวปไซต์แนะนำ


Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้946
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1105
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้946
mod_vvisit_counterเดือนนี้46459

Who's Online

เรามี 63 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน

ไฟล์ ไอคอน (ว 96) รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขอ_(321)
ไฟล์ ไอคอน ตอบหารือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยบุคลากรกองคลัง_(448)
ไฟล์ ไอคอน ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554_(329)
ไฟล์ ไอคอน อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงบประมาณ_(304)
ไฟล์ ไอคอน (ว 413) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ _(264)
ไฟล์ ไอคอน เอกสารตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายฯ_(476)
ไฟล์ ไอคอน ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2537_(1385)
ไฟล์ ไอคอน คู่มือตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น_(6208)

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคล

โลโก้สุขศาลาขอนแก่น

 

โลโก้ สสจ.ขอนแก่น

 

มีอะไรใหม่

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศฯ ครั้งที่ 2 ด้วยเงินงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก ปี พ.ศ.2558_(56)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการด้วยเงินงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก ประจำปี 2558_(33)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ โยแบ่งออกเป็น 9 รายการ_(60)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ ด้วยเงินงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก ประจำปี 2558_(72)
ไฟล์ ไอคอน ราคากลางงานก่อสร้างอาคารพักพยาบาล24 ห้อง รพ.หนองนาคำ_(28)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.หนองนาคำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์_(58)
ไฟล์ ไอคอน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (ส่วนที่เหลือ)_(96)
ไฟล์ ไอคอน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4(ส่วนที่เหลือ)_(80)
ไฟล์ ไอคอน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4(ส่วนที่เหลือ)_(82)
ไฟล์ ไอคอน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4(ส่วนที่เหลือ)_(74)

ไฟล์จากงานพัสดุ

ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบรถพยาบาล งปม.2558 ให้แก่ รพ.บ้านฝาง_(19)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตัล งปม.58 ให้ รพ.ภูเวียง และ รพ.สีชมพู_(18)
ไฟล์ ไอคอน แนวทางปฏิบัติตามมตารการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ_(126)
ไฟล์ ไอคอน สถานที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 2557(เพิ่มเติม)_(172)
ไฟล์ ไอคอน สถานที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 2557_(120)
ไฟล์ ไอคอน คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นฉบับล่าสุดลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557_(456)
ไฟล์ ไอคอน สถานที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 2557 ที่แจ้งให้จังหวัดจัดซื้อ_(267)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งเข้าติดตั้งสายไฟฟ้า(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์)ให้ รพ.น้ำพอง_(109)
ไฟล์ ไอคอน ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ"_(326)
ไฟล์ ไอคอน สอบราคาจ้างทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม_(268)

ร่าง TOR

ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา(รถบรรทุกฯ) งบค่าเสื่อมปี 2557(เงินบำรุง) ครั้งที่ 2_(9)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 kw งบค่าเสื่อมปี 2556(เงินบำรุง)ครั้งที่3_(48)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTORและร่างเอกสารประกวดราคา ค.การแพทย์ 3รายการ งบกระตุ้น ศก.ระยะ 3 เดือนแรกปีงปม.2558_(130)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTORและร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ งบกระตุ้นศก.2558_(95)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300kw งบค่าเสื่อม 2556 (เงินบำรุง)_(70)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ร่างTORอาคารผู้ป่วย_114_เตียง_รพ.ชุมแพ_(72)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ร่างTORอาคารผู้ป่วย_114_เตียง_รพ.บ้านไผ่_(52)
ไฟล์ ไอคอน ประเผยแพร่ร่าง TOR_อาคารผู้ป่วยนอก รพ.บ้านไผ่_(62)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศปรับปรุงร่าง TOR ยูนิตทำฟัน งบประมาณ 2558_(255)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTOR จ้างเหมาให้บริการฟอกไต โรงพยาบาลมัญจาคีรี_(249)