ตามที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น แจ้งวาระการประชุมในคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เรื่อง การบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2558 จังหวัดขอนแก่นโดย นางประภาพร  บรรยงค์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ นั้น สามารถสรุปเป็นมายแมพ เพื่อให้เข้าใจในภาพรวมของงบประมาณในปี 2558 ได้ กลุ่มงานประกันสุขภาพจึงสรุปเป็นสองภาพตามไฟล์ดังนี้

 

  1. ผังการบริหารงบประมาณหลักประกันสุขภาพ ปี2558 ในภาพรวมประเทศ
  2. ผังการบริหารงบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี2558 เฉพาะที่ต้องผ่าน อปสข.

 

 

1คู่มือการบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตช่วงเทศกาล คลิกที่นี่
2 ประกาศ เรื่อง การจ่ายค่าตอบให้แก่เจ้าหน้าที่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คลิกที่นี่

3.แบบรายงานผู้เสียชีวิต ช่วงเทศกาลสงกรานต์ คลิกที่นี่

 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
คลิกดูรายละเอียด

หน่วยงานที่มีข้าราชการได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ที่ยังไม่ส่งแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการขอให้รีบดำเนินการส่งแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาที่ สสจ.ขอนแก่นโดยด่วนที่สุด อย่างช้าภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558

 ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำโครงการศึกษาแนวทางการบูรณาการระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค สำนักงาน ก.พ. จะดำเนิการสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการที่มีต่อแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคล ชองส่วนรารชการผ่านระบบออนไลน์ จึงขอให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กรอกแบบสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์  ทางเว็บไซต์   http://survey.ocsc.go.th/province/  โดยใช้รหัสผ่านประจำส่วนราชการ   คือ zdxdp   ในการเข้าไปเพื่อตอบแบบสำรวจ   ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2558
คลิกดูรายละเอียด
ดาวน์โหลดไฟล์ ที่แก้ไขใหม่ล่าสุด

คลิกที่นี่

ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 และขั้นตอนการปฏิบัติงานในวันพิธีเปิดโครงการ

alt

ดาวน์โหลดบันทึกการประชุม ที่นี่

เอกสารประกอบการประชุม ที่นี่

ค้นหาข้อมูลใน kkpho

ห้องประชุมวันนี้

เวปไซต์แนะนำ


Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้515
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1658
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7397
mod_vvisit_counterเดือนนี้27655

Who's Online

เรามี 57 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน

ไฟล์ ไอคอน (ว 96) รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขอ_(346)
ไฟล์ ไอคอน ตอบหารือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยบุคลากรกองคลัง_(488)
ไฟล์ ไอคอน ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554_(348)
ไฟล์ ไอคอน อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงบประมาณ_(340)
ไฟล์ ไอคอน (ว 413) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ _(294)
ไฟล์ ไอคอน เอกสารตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายฯ_(476)
ไฟล์ ไอคอน ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2537_(1415)
ไฟล์ ไอคอน คู่มือตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น_(6376)

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคล

โลโก้สุขศาลาขอนแก่น

 

โลโก้ สสจ.ขอนแก่น

 

มีอะไรใหม่

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง รพ.บ้านไผ่ ครั้งที่ 2 _(10)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก รพ.บ้านไผ่ ครั้งที่ 2 _(13)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง รพ.ชุมแพ ครั้งที่ 2 _(12)
ไฟล์ ไอคอน ประกวดราคา(e-Auction)เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ ด้วยเงินงบค่าเสื่อมปี 2556(เงินบำรุง)ครั้งที่3_(65)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด_(73)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ(บ้านพักฯผอ.สครที่6เดิม)ฯ จำนวน 1 หน่วย _(25)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศฯ ครั้งที่ 2 ด้วยเงินงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก ปี พ.ศ.2558_(70)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการด้วยเงินงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก ประจำปี 2558_(41)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ โยแบ่งออกเป็น 9 รายการ_(75)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ ด้วยเงินงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก ประจำปี 2558_(112)

ไฟล์จากงานพัสดุ

ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบเครื่องส่องรักษาทารกฯให้รพ.ชนบท,บ้านฝาง งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก ประจำปี พ.ศ.2558_(3)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบตู้อบเด็กให้รพ.มัญจาคีรี งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก ประจำปี พ.ศ.2558_(4)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบรถพยาบาล งปม.2558 ให้แก่ รพ.บ้านฝาง_(26)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งส่งมอบกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตัล งปม.58 ให้ รพ.ภูเวียง และ รพ.สีชมพู_(29)
ไฟล์ ไอคอน แนวทางปฏิบัติตามมตารการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ_(153)
ไฟล์ ไอคอน สถานที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 2557(เพิ่มเติม)_(187)
ไฟล์ ไอคอน สถานที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 2557_(133)
ไฟล์ ไอคอน คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นฉบับล่าสุดลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557_(480)
ไฟล์ ไอคอน สถานที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 2557 ที่แจ้งให้จังหวัดจัดซื้อ_(277)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งเข้าติดตั้งสายไฟฟ้า(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์)ให้ รพ.น้ำพอง_(119)

ร่าง TOR

ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของ(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคางานอาคารผู้ป่วย 114 เตียง รพ.ชุมแพ(ครั้งที่ 2)_(24)
ไฟล์ ไอคอน ประการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคางานอาคารผู้ป่วย 114 เตียง รพ.บ้านไผ่(ครั้งที่ 2)_(31)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา อาคารผู้ป่วยนอก รพ.บ้านไผ่(ครั้งที่ 2)_(26)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา(รถบรรทุกฯ) งบค่าเสื่อมปี 2557(เงินบำรุง) ครั้งที่ 2_(33)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 kw งบค่าเสื่อมปี 2556(เงินบำรุง)ครั้งที่3_(78)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTORและร่างเอกสารประกวดราคา ค.การแพทย์ 3รายการ งบกระตุ้น ศก.ระยะ 3 เดือนแรกปีงปม.2558_(145)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTORและร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ งบกระตุ้นศก.2558_(115)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300kw งบค่าเสื่อม 2556 (เงินบำรุง)_(91)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ร่างTORอาคารผู้ป่วย_114_เตียง_รพ.ชุมแพ_(101)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ร่างTORอาคารผู้ป่วย_114_เตียง_รพ.บ้านไผ่_(83)