alt

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 
slide นำเสนอตรวจราชการรอบ 58 รอบที่ 1  คลิกดาวน์โหลด   แบบ powerpoint
slide นำเสนอตรวจราชการบูรณาการ58  รอบที่ 1  คลิกดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการนำเสนอตรวจราชการจังหวัดขอนแก่น58  รอบที่ 1 คลิกดาวน์โหลด

alt 

คู่มือการใช้งานระบบ webconference
หนังสือเชิญประชุม และ user password ในการเข้าร่วมการประชุม (ส่งทางระบบสารบรรณแล้ว)
หรือ ที่นี่ ในวันที่ 30 ม.ค. 2558  08.00 น.เป็นต้นไป
 
 ประกาศจังหวัดขอนแก่น การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
ให้ผู้ได้รับคัดเลือก มารายงานตัวในวันที่ 26 ม.ค. 58 ณ ห้องประชุม 3 สสจ.ขอนแก่น พร้อมทั้งนำเอกสารประกอบการทำทะเบียนประวัติและคำสั่งบรรจุข้าราชการ
คลิกดูรายละเอียดประกาศ 
เอกสารประกอบการทำทะเบียนประวัติและคำสั่งบรรจุข้าราชการ


ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558 ระหว่างเดือนเม.ย. 58  ส่งผลงานวิชาการ ที่กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ ภายในวันที่ 27 ก.พ. 58  ใบแจ้งความจำนง  เอกสารประกอบการส่งผลงาน
สรุปผลการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) ตามตัวชี้วัดการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP)  จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557
 
รายละเอียด คลิก

ค้นหาข้อมูลใน kkpho

ห้องประชุมวันนี้

เวปไซต์แนะนำ


Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้310
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1849
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6270
mod_vvisit_counterเดือนนี้51979

Who's Online

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน

ไฟล์ ไอคอน (ว 96) รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขอ_(193)
ไฟล์ ไอคอน ตอบหารือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยบุคลากรกองคลัง_(268)
ไฟล์ ไอคอน ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554_(206)
ไฟล์ ไอคอน อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงบประมาณ_(150)
ไฟล์ ไอคอน (ว 413) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ _(153)
ไฟล์ ไอคอน เอกสารตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายฯ_(476)
ไฟล์ ไอคอน ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2537_(1230)
ไฟล์ ไอคอน คู่มือตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น_(5454)

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคล

โลโก้สุขศาลาขอนแก่น

 

โลโก้ สสจ.ขอนแก่น

 

มีอะไรใหม่

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าฯ ด้วยเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558_(14)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าฯ ด้วยเงินงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558_(19)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ด้วยเงินงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558_(28)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง รพ.ชุมแพ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์_(12)
ไฟล์ ไอคอน ประกาสประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง รพ.บ้านไผ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์_(13)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารผู้ป่วนอก รพ.บ้านไผ่_(12)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ด้วยเงินงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี2558_(16)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์วารสารสาธารณสุข รายเดือน งบประมาณปี 2558_(72)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศประกวดราคาe-Auction ซื้อยูนิตทำฟัน ด้วยเงินงบประมาณปี2558_(32)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ครั้งที่ 2_(8)

ไฟล์จากงานพัสดุ

ไฟล์ ไอคอน แนวทางปฏิบัติตามมตารการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ_(26)
ไฟล์ ไอคอน สถานที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 2557(เพิ่มเติม)_(118)
ไฟล์ ไอคอน สถานที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 2557_(73)
ไฟล์ ไอคอน คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นฉบับล่าสุดลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557_(320)
ไฟล์ ไอคอน สถานที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 2557 ที่แจ้งให้จังหวัดจัดซื้อ_(221)
ไฟล์ ไอคอน แจ้งเข้าติดตั้งสายไฟฟ้า(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์)ให้ รพ.น้ำพอง_(74)
ไฟล์ ไอคอน ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ"_(248)
ไฟล์ ไอคอน สอบราคาจ้างทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม_(178)
ไฟล์ ไอคอน ตัวอย่างขั้นการการขออนุมัติรื้อถอนอาคารราชพัสดุ_(202)
ไฟล์ ไอคอน ตัวอย่างขั้นตอยการจำหน่ายครุภัณฑ์_(210)

ร่าง TOR

ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ร่างTORอาคารผู้ป่วย_114_เตียง_รพ.ชุมแพ_(32)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศเผยแพร่ร่างTORอาคารผู้ป่วย_114_เตียง_รพ.บ้านไผ่_(24)
ไฟล์ ไอคอน ประเผยแพร่ร่าง TOR_อาคารผู้ป่วยนอก รพ.บ้านไผ่_(34)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศปรับปรุงร่าง TOR ยูนิตทำฟัน งบประมาณ 2558_(95)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTOR จ้างเหมาให้บริการฟอกไต โรงพยาบาลมัญจาคีรี_(79)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTOR จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลชุมแพ_(0)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTOR ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกฯ) งบค่าเสื่อมปี 2557(เงินบำรุง)_(79)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่างTOR ค.การแพทย์ 23 รายการ จัดซื้อรวมในคราวเดียวกันด้วยเงินงบค่าเสื่อมปี 2557(เงินบำรุง)_(147)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR ยุนิตทำฟัน งบประมาณ 2558_(187)
ไฟล์ ไอคอน ประกาศร่าง TOR กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา งบประมาณ 2558_(153)