เมนู

สถิติการใช้งาน

  • 54ออนไลน์
  • 3 Users
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

รายงานการส่งต่อ จากลูกข่าย ไป แม่ข่าย ปี 2561

17 เม.ย. 61 ส่งต่อ รพ.ชุมแพ ส่งต่อ รพ.น้ำพอง ส่งต่อ รพ.พล ส่งต่อ รพ.สิรินทร
#พื้นที่ปี 60ปี 61ปี 60ปี 61ปี 60ปี 61ปี 60ปี 61
1โรงพยาบาลสีชมพู3,2661,025000010
2โรงพยาบาลอุบลรัตน์101568800116
3โรงพยาบาลบ้านไผ่100020383121
4โรงพยาบาลเปือยน้อย00002017487
5โรงพยาบาลพล010100533203
6โรงพยาบาลแวงใหญ่01003611237128
7โรงพยาบาลแวงน้อย00005413435187
8โรงพยาบาลหนองสองห้อง100021554405141
9โรงพยาบาลชนบท400000497183
10โรงพยาบาลเขาสวนกวาง0016130010
11โรงพยาบาลภูผาม่าน1,047379000011
  4,3201,406172102309782,6781,057