แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

รายงานการส่งต่อ จากลูกข่าย ไป แม่ข่าย ปี 2561

3 ก.ย. 61 ส่งต่อ รพ.ชุมแพ ส่งต่อ รพ.น้ำพอง ส่งต่อ รพ.พล ส่งต่อ รพ.สิรินทร
#พื้นที่ปี 60ปี 61ปี 60ปี 61ปี 60ปี 61ปี 60ปี 61
1โรงพยาบาลสีชมพู3,2662,408000010
2โรงพยาบาลอุบลรัตน์11156186001111
3โรงพยาบาลบ้านไผ่100122383322
4โรงพยาบาลเปือยน้อย000024174184
5โรงพยาบาลพล010100533649
6โรงพยาบาลแวงใหญ่01003621239281
7โรงพยาบาลแวงน้อย00005449435392
8โรงพยาบาลหนองสองห้อง1000215114405354
9โรงพยาบาลชนบท400002497511
10โรงพยาบาลเขาสวนกวาง0016560013
11โรงพยาบาลภูผาม่าน1,047985000011
  4,3203,3961722443091922,6802,708