เมนู

สถิติการใช้งาน

  • 21ออนไลน์
  • 2 Users
แสดง 1 ถึง 22 จาก 22 ผลลัพธ์

รายงานการส่งต่อ ภายในจังหวัด ปี 2561

17 ก.ค. 61 ส่งต่อ รพศ.ขอนแก่น ส่งต่อ รพ.ศรีนครินทร์ฯ ส่งต่อ ศูนย์หัวใจสิริกิตฯ ส่งต่อ รพ.จิตเวช ขก. ส่งต่อ นอกเขตสุขภาพที่ 7
#พื้นที่ปี 60ปี 61ปี 60ปี 61ปี 60ปี 61ปี 60ปี 61ปี 60ปี 61
1โรงพยาบาลขอนแก่น2671874,9862,7677193833301101,221828
2โรงพยาบาลบ้านฝาง4,0112,3081292410651592
3โรงพยาบาลพระยืน2,3221,3947201126543630
4โรงพยาบาลหนองเรือ6,5464,8111012002931721614
5โรงพยาบาลชุมแพ4,4262,63636331377661731156249
6โรงพยาบาลสีชมพู1,496989410079426031
7โรงพยาบาลน้ำพอง732525134009700
8โรงพยาบาลอุบลรัตน์3,5632,302382610112683116
9โรงพยาบาลบ้านไผ่5,2122,47824183128012051451
10โรงพยาบาลเปือยน้อย1,10279321003122213
11โรงพยาบาลพล3,6632,390403633613114990
12โรงพยาบาลแวงใหญ่1,5921,0431910203924124
13โรงพยาบาลแวงน้อย1,9801,09114500772878
14โรงพยาบาลหนองสองห้อง2,9991,637116119922124
15โรงพยาบาลภูเวียง7,8083,353321100227652,815383
16โรงพยาบาลมัญจาคีรี2,5771,469972565394426
17โรงพยาบาลชนบท2,7351,812118321157143
18โรงพยาบาลเขาสวนกวาง2,7851,72626370084434946
19โรงพยาบาลภูผาม่าน5684631200312125
20โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน2,9242,719213411891282317
21โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)2,0651,500271634199333517
22โรงพยาบาลซำสูง2,6761,5591711228843195
  64,04939,1855,6873,3368194732,7131,3094,7282,032