แสดง 1 ถึง 22 จาก 22 ผลลัพธ์

รายงานการส่งต่อ ภายในจังหวัด ปี 2561

3 ก.ย. 61 ส่งต่อ รพศ.ขอนแก่น ส่งต่อ รพ.ศรีนครินทร์ฯ ส่งต่อ ศูนย์หัวใจสิริกิตฯ ส่งต่อ รพ.จิตเวช ขก. ส่งต่อ นอกเขตสุขภาพที่ 7
#พื้นที่ปี 60ปี 61ปี 60ปี 61ปี 60ปี 61ปี 60ปี 61ปี 60ปี 61
1โรงพยาบาลขอนแก่น2672704,9862,9157194003301161,221894
2โรงพยาบาลบ้านฝาง4,0112,56312132410655592
3โรงพยาบาลพระยืน2,3221,7387301126643638
4โรงพยาบาลหนองเรือ6,5465,3231014002931761615
5โรงพยาบาลชุมแพ4,4263,04436337077731731206259
6โรงพยาบาลสีชมพู1,4961,120420079496039
7โรงพยาบาลน้ำพอง732584134009800
8โรงพยาบาลอุบลรัตน์3,5632,523383011112733122
9โรงพยาบาลบ้านไผ่5,2122,70724203128012651493
10โรงพยาบาลเปือยน้อย1,10286721003122213
11โรงพยาบาลพล3,6632,616404233613314999
12โรงพยาบาลแวงใหญ่1,5921,0431910203924124
13โรงพยาบาลแวงน้อย1,9801,18114500773278
14โรงพยาบาลหนองสองห้อง2,9991,833116119923124
15โรงพยาบาลภูเวียง7,8083,860321100227692,815411
16โรงพยาบาลมัญจาคีรี2,5771,6479102565404430
17โรงพยาบาลชนบท2,7352,050119321158344
18โรงพยาบาลเขาสวนกวาง2,7851,90826370084454950
19โรงพยาบาลภูผาม่าน5684961300312325
20โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน2,9243,015213713891402317
21โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)2,0651,834272234199403518
22โรงพยาบาลซำสูง2,6761,9561715228849196
  64,04944,1785,6873,5798195002,7131,4104,7282,221