เมนู

สถิติการใช้งาน

  • 63ออนไลน์
  • 3 Users
แสดง 1 ถึง 22 จาก 22 ผลลัพธ์

รายงานการส่งต่อ ภายในจังหวัด ปี 2561

17 เม.ย. 61 ส่งต่อ รพศ.ขอนแก่น ส่งต่อ รพ.ศรีนครินทร์ฯ ส่งต่อ ศูนย์หัวใจสิริกิตฯ ส่งต่อ รพ.จิตเวช ขก. ส่งต่อ นอกเขตสุขภาพที่ 7
#พื้นที่ปี 60ปี 61ปี 60ปี 61ปี 60ปี 61ปี 60ปี 61ปี 60ปี 61
1โรงพยาบาลขอนแก่น267814,9861,448719270330501,221408
2โรงพยาบาลบ้านฝาง4,0111,2541252310630592
3โรงพยาบาลพระยืน2,3227087200126353612
4โรงพยาบาลหนองเรือ6,5462,3141020029396167
5โรงพยาบาลชุมแพ4,4261,2633631347736173596220
6โรงพยาบาลสีชมพู1,496650400079286014
7โรงพยาบาลน้ำพอง732286133009400
8โรงพยาบาลอุบลรัตน์3,5621,353381110112413214
9โรงพยาบาลบ้านไผ่5,2121,27324731280665137
10โรงพยาบาลเปือยน้อย1,10248920003115212
11โรงพยาบาลพล3,6631,170401832611014957
12โรงพยาบาลแวงใหญ่1,591473194203916133
13โรงพยาบาลแวงน้อย1,98063714300771674
14โรงพยาบาลหนองสองห้อง2,999868114109915122
15โรงพยาบาลภูเวียง7,8081,87832700227412,815189
16โรงพยาบาลมัญจาคีรี2,577599922265144415
17โรงพยาบาลชนบท2,735866115301154940
18โรงพยาบาลเขาสวนกวาง2,78598326210084294927
19โรงพยาบาลภูผาม่าน568200100031922
20โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน2,9241,68521221089952310
21โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)2,065955271032199243513
22โรงพยาบาลซำสูง2,676711173218820193
  64,04720,6965,6871,7118193172,7137624,730841