แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

รายงานการส่งต่อ จากลูกข่าย ไป แม่ข่าย ปี 2560

1 มิ.ย. 61 ส่งต่อ รพ.ชุมแพ ส่งต่อ รพ.น้ำพอง ส่งต่อ รพ.พล ส่งต่อ รพ.สิรินทร
#พื้นที่ปี 59ปี 60ปี 59ปี 60ปี 59ปี 60ปี 59ปี 60
1โรงพยาบาลสีชมพู1983,266000001
2โรงพยาบาลอุบลรัตน์1183156001111
3โรงพยาบาลบ้านไผ่010022229383
4โรงพยาบาลเปือยน้อย00000290174
5โรงพยาบาลพล200000342532
6โรงพยาบาลแวงใหญ่00002736133237
7โรงพยาบาลแวงน้อย00006054185435
8โรงพยาบาลหนองสองห้อง0100240215214405
9โรงพยาบาลชนบท040010241497
10โรงพยาบาลเขาสวนกวาง005160001
11โรงพยาบาลภูผาม่าน6211,047000001
  8224,320881723303091,4452,677