แสดง 1 ถึง 22 จาก 22 ผลลัพธ์

รายงานการส่งต่อ ภายในจังหวัด ปี 2560

1 มิ.ย. 61 ส่งต่อ รพศ.ขอนแก่น ส่งต่อ รพ.ศรีนครินทร์ฯ ส่งต่อ ศูนย์หัวใจสิริกิตฯ ส่งต่อ รพ.จิตเวช ขก. ส่งต่อ นอกเขตสุขภาพที่ 7
#พื้นที่ปี 59ปี 60ปี 59ปี 60ปี 59ปี 60ปี 59ปี 60ปี 59ปี 60
1โรงพยาบาลขอนแก่น662674,9644,9868427191573301,3451,221
2โรงพยาบาลบ้านฝาง3,2314,0112112324810623559
3โรงพยาบาลพระยืน2,0232,322127105212621336
4โรงพยาบาลหนองเรือ5,7836,54514100012629357616
5โรงพยาบาลชุมแพ3,8054,42629236373771251737862
6โรงพยาบาลสีชมพู841,49604002791660
7โรงพยาบาลน้ำพอง2,55373217130029970
8โรงพยาบาลอุบลรัตน์2,6843,562313841341122832
9โรงพยาบาลบ้านไผ่4,5355,2144724431372804051
10โรงพยาบาลเปือยน้อย1,0351,102420022312421
11โรงพยาบาลพล2,9843,6514240333261171146
12โรงพยาบาลแวงใหญ่1,2351,591131942233929513
13โรงพยาบาลแวงน้อย1,4901,98091400427787
14โรงพยาบาลหนองสองห้อง2,7962,999181101489923512
15โรงพยาบาลภูเวียง5,3547,8081332001272276192,815
16โรงพยาบาลมัญจาคีรี2,4862,57710942366569744
17โรงพยาบาลชนบท2,3992,735151113591151774
18โรงพยาบาลเขาสวนกวาง2,0282,785122610198425549
19โรงพยาบาลภูผาม่าน5155681110253112
20โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน9602,92472101689123
21โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)1,6952,065282783721992135
22โรงพยาบาลซำสูง1,8392,67618176227881319
  51,58064,0365,5885,6879558191,2482,7135,0554,727