ข้อมูลภูมิศาสตร์

ประชากร (1,3) = 1,399,349 [1,380,704]+[18,645]

ความถูกต้อง CID = 1,399,349 [18,645]+[1,380,704]

หมู่บ้านรับผิดชอบ

VidVilname
ไม่พบผลลัพธ์

ปริมาณข้อมูล