ข้อมูลภูมิศาสตร์

ประชากร (1,3) = 1,402,517 [1,385,068]+[17,449]

ความถูกต้อง CID = 1,402,517 [17,449]+[1,385,068]

หมู่บ้านรับผิดชอบ

VidVilname
ไม่พบผลลัพธ์

ปริมาณข้อมูล