สแกน QR Code หรือ คลิ๊ก
เพื่อรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาด COVID-19

สถานการณ์ โควิด-19 ประเทศไทย [25/01/2021 12:39]
ติดเชื้อสะสม

13,687

[+187]
หายแล้ว

10,662

[+95]
รักษาอยู่ใน รพ.

2,950

[+90]
เสียชีวิต

75

[+2]

แหล่งที่มาข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข link

เวปไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น home