รายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19


สถานการณ์ โควิด-19 ประเทศไทย [12/04/2021 13:40]
ติดเชื้อสะสม

33,610

[+985]
หายแล้ว

28,248

[+34]
รักษาอยู่ใน รพ.

5,265

[+951]
เสียชีวิต

97

[0]

แหล่งที่มาข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข link

เวปไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น home